Blog # 3 Politiek is vooruitzien

Blog # 3 Politiek is vooruitzien


Blog #3 d.d. 18 april 2023

Politiek is vooruitzien

Het woningzoekende kalf is al verdronken.

Politiek is vooruitzien, is toch een bekend gezegde? Maar waarom wordt de gracht van de woningmarkt toch steeds gedempt als het  woningzoekende kalf al verdronken is?

Ik zou zo graag zien, dat overal alles soepel loopt, maar schijnbaar ben ik een romanticus. In de afgelopen bijna dertig jaar zie ik dat overheidsbesluiten, telkens te laat komen en daarmee een averechts effect hebben. Zo werd in het verleden de drie dagen bedenktijd voor kopers ingevoerd ter bescherming van overhaaste aankoopbeslissingen. Maar op het moment van intreden van deze wet, was de hectiek op de woningmarkt over en werd deze optie slechts incidenteel gelicht.

Energielabel

Ook de invoering van het eerste Energielabel was slechts voor de bühne. Huiseigenaren konden zelf informatie invoeren en het Energielabel een positieve draai geven. Ook het huidige Energielabel is niet het ei van Columbus. Huizenkopers hechten daar heel veel waarde aan, maar vragen vrijwel nooit naar de actuele maandelijkse energielasten. Zoals al eerder door mij beschreven, wordt de aanwezigheid van zonnepanelen ook nog eens buiten beschouwing gelaten, waarmee je juist die lasten positief kan beïnvloeden.

Middenhuur

En dan nu de kwestie van het beschermen van de middenhuur. Een vast goed bedoeld initiatief met wederom een averechts effect. Verhuurders van appartementen die mogelijk in de categorie middenhuur komen, zetten in grote getale die appartementen in de verkoop voor de plaatselijk geldende marktprijzen. Helaas zijn die voor veel jonge mensen, starters, politieagenten, ziekenhuispersoneel en mensen uit het onderwijs financieel niet haalbaar. De huidige hypotheekrente maakt het voor hen ook niet makkelijker. En het alternatief? Huren, oh nee, die huizen worden nu allemaal verkocht, waardoor het toch al beperkte aanbod verder verschraalt.

En wat gebeurt er straks dan met het overgebleven aanbod? Nog meer vraag, nog meer hectiek en nog meer frustratie. Zeker omdat ook de Expats, door de afname van goed aanbod in de hogere huurprijsklasse zich ook massaal op de woningen in de middenhuur klasse zullen gaan storten.

Dus ook hier hebben de maatregelen, die bij een lage hypotheekrentestand mogelijk wel enig effect zouden kunnen hebben, dus weer een averechts effect.

Tijdelijke huur

Tenslotte nog het gesteggel over het tijdelijke huurcontract. Het lijkt wel bijna communistisch, dat de overheid zich ook over dit deel van het zuur verdiende eigen bezit wil ontfermen. De uitzondering lijkt het ene huis te worden, dat dan nog wel tijdelijk verhuurd mag worden. Maar daarvoor staat dan wel de hele tweede kamer op zijn kop. Je wilt bijvoorbeeld een periode in het buitenland werken of een paar jaar reizen, maar daar mag je, volgens deze idioterie dan niet een compensatie van je eigen bezit voor vragen.

Überhaupt is het al raar, dat je beperkt wordt in het doen en laten van je eigen bezit. De woningnood op veel plaatsen is groot, maar waren daar nou niet juist woningbouwverenigingen en corporaties voor opgericht? Die hebben de afgelopen jaren veel bezit verkocht, maar kunnen nu, net als veel grote beleggers niet meer nieuw bouwen, omdat de overheid te veel beperkingen oplegt en werkt met te hoge grondprijzen en erfpacht. En met de hoge kosten voor bouwen en materialen in ogenschouw nemend, zou dit nu juist wel iets zijn waar de overheid direct op kant anticiperen.

Kleine belegger

Een groot deel van die verhuurders zijn geen grote beleggers en hebben met hard werken, sparen en woning verbeterende investeringen een zakcentje voor hun oude dag willen verdienen. Op alle fronten worden ze nu gestraft. Jij mag dit niet, jij mag dat niet en als beloning mogen ze extra veel belasting betalen. Zij zijn niet degene waar de overheid zijn pijlen op zou moeten richten.

Om nog maar een oud gezegde te gebruiken: “De wereld verbeteren, begint bij jezelf”. Daar heb je geen vooruitziende blik voor nodig.

Wil je je huis verkopen of heb je aankoopbegeleiding nodig? Maak een vrijblijvende afspraak 020-659.22.63 of mail.