Te Huur! Luxe appartement op de 1e etage met balkon en vrij uitzicht @Nieuw-Vennep centrum Schoolstraat 11-b - Nieuw-Vennep

 • IMG_0010
 • IMG_0001H
 • IMG_0100-2
 • IMG_0200-2
 • IMG_1000-2
 • IMG_3716-2
 • IMG_7900
 • IMG_3100-2
 • IMG_0007
 • IMG_8300
 • IMG_8200
 • IMG_8100
 • IMG_0400-2-2
 • IMG_0500
 • IMG_0300-2
 • IMG_0600
 • IMG_3200
 • IMG_1100-2
 • IMG_3300
 • IMG_3000-2
 • IMG_3150
 • IMG_8000
 • IMG_8400
 • IMG_8500
 • IMG_8600
 • IMG_8700
 • IMG_8800
 • IMG_8900

Verhuurd    
Gebruiksoppervlakte wonen: 63 m²Kamers: 2Inhoud wonen: 157 m³Gebouw gebonden buitenruimte: 5 m² Bouwperiode: 2021

Te Huur ! Luxe appartement op de 1e etage met balkon en vrij uitzicht @Nieuw-Vennep centrum Schoolstraat 11-b

Per direct is dit fraaie gerenoveerde 2-kamerappartement, op de 1e etage en centraal in het winkelcentrum gelegen, te huur voor 2 jaar.

Dit mooie, ruime en nieuwe appartement van circa 63 m² heeft een lichte woonkamer met balkon, een open keuken voorzien van inbouwapparatuur, een badkamer, een slaapkamer en een aparte wasruimte met boiler en de mechanische ventilatie-unit. Deze heerlijke lichte woning is voorzien van vloerverwarming, kunststof kozijnen met dubbel glas en een aparte berging in het complex.

Indeling
Begane grond:
Gemeenschappelijke afgesloten glazen entree met bellenbord en brievenbussen, centrale hal met het trappenhuis.

Indeling 1e etage:
Entree, hal met meterkast, modern toilet met fontein, wasruimte met boiler en de mechanische ventilatie-unit. Ruime en lichte woonkamer met grote ramen en deur naar het op het noordoost gelegen balkon, een open keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, een moderne badkamer met douche en wastafel met meubel en een slaapkamer met kledingkast.

Berging:
De inpandige berging is gelegen op de begane grond.

Ligging:
Het appartementencomplex is centraal gelegen, in het centrum van Nieuw-Vennep met de diverse voorzieningen zoals winkels, scholen, sportfaciliteiten, openbaar vervoer en aansluitingen snelweg om de hoek. Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving

Voorzieningen:
Dit fijne, lichte en moderne appartement is per direct beschikbaar en maakt deel uit van een keurig onderhouden appartementencomplex.

Waarom huren?
Wil je ruimte, privacy en gemak? Dit frisse en van alle gemakken voorziene twee kamer appartement is direct te betrekken, bevindt zich in een centraal in het dorp gelegen complex en parkeren doe je gratis in de directe omgeving van het gebouw.

Oplevering:
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd en is per direct beschikbaar.

Huurprijs:
€ 1.400,– per maand, exclusief voorschot water en elektra van € 225,– per maand en exclusief bijdrage servicekosten van € 75,– per maand. De aanpassing van de huurprijs vindt jaarlijks plaats op basis van de CPI-reeks (Consumer Price Index) van alle huishoudens, bepaald op basis van de meest recente tijd en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) plus een maximum van 3% van de maandelijkse rente als marktcorrectie.

Huurcontract
Voor het aangaan van de huurovereenkomst zal er een inkomenscheck plaatsvinden.
Het betreft hier verhuur voor bepaalde tijd. Er zal een overeenkomst worden aangegaan met een borg van twee maanden en de huurbetaling bij automatische betaling per maand vooruit. Model: HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ROZ (MODEL MAART 2017).

Bestemming:
De bestemming van het object is wonen. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde een andere bestemming te geven of een deel van het gehuurde opnieuw toe te wijzen.

Bezichtigingen:
U kunt ons mailen voor een afspraak voor een bezichtiging. Onze bezichtigingen proberen we zoveel als mogelijk voor een bepaalde tijd in te plannen. We verzoeken u dan ook op tijd te komen en de geplande tijd niet te overschrijden als er meerdere bezichtigingen ingepland zijn.

Voorwaarden:
– Het gehuurde wordt te huur aangeboden voor een één- of een tweepersoonshuishouden;
– Deze woning is niet geschikt voor woningdelers/studenten; verhuur aan meerdere personen is dus niet mogelijk;
– Het is de huurder NIET toegestaan huisdieren mee te nemen in het te huren object;
– De huurder zal het onroerend goed beschikbaar stellen voor bezichtigingen in geval van verkoop of einde van de huur, in overleg met de makelaar.
– De verhuurder zal altijd het onderhoud aan het gehuurde kunnen uitvoeren in overleg met de huurder.
– Verhuurder en huurder zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat roken niet is toegestaan in de woning.
– Zonder toestemming van de verhuurder is het de huurder niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan het pand, noch mogen muren worden verplaatst en mag de vloer niet worden geboord.
– Op verzoek van en in overleg met de verhuurder zal de huurder de verhuurder toegang geven tot de woning om de woning te inspecteren.
– Het gehuurde is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van de huurder en de personen die rechtstreeks tot zijn familie behoren. De huurder is verplicht om daadwerkelijk in het gehuurde te wonen en het als zijn hoofdverblijf te gebruiken. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde een andere bestemming te geven.
– De huurder mag niet toestaan dat andere personen bij hem wonen dan diegenen die rechtstreeks tot zijn familie behoren.
– Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk door derden te laten gebruiken of in onderhuur aan derden over te dragen.
– De huurder heeft geen recht om een beroep of bedrijf uit te oefenen in enig deel van het gehuurde.
– De huurder zal het gehuurde als een goede huurder gebruiken in overeenstemming met de overeengekomen bestemming.
– De huurder aanvaardt het gehuurde in de staat waarin het zich nu bevindt en verbindt zich ertoe deze in deze staat te houden en bij beëindiging van de huurperiode in deze staat op te leveren.
– De huurder zal het gehuurde voorzien van de nodige stoffering en meubels in overeenstemming met de overeengekomen bestemming.
– Verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van huurder. Goederen van huurder zijn niet verzekerd door verhuurder.
– Het is de huurder niet toegestaan om voorwerpen, losse afvalstoffen, afval in zakken of afvalcontainers op buitengebieden van het gehuurde of de algemene gebruiksruimten te plaatsen.
– De huurder en de bewoners van het gehuurde mogen de verhuurder noch de buren overlast van geluid, stank of enige andere vorm van overlast bezorgen.
– De huurder mag geen luide muziek spelen op instrumenten.
– De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan en / of diefstal van de goederen die zijn opgeslagen door de door de huurder gehuurde ruimte.
– De kosten voor gas, water en elektriciteit zijn voor rekening van de huurder. De huurder moet zorgen voor de aansluiting en registratie bij de relevante autoriteiten.
– De huurder draagt zorg voor het juiste onderhoud van verwarmingselementen, sanitair, leidingen, afvoeren en dergelijke.
– Huurder is verplicht inboedel- en AVP-verzekeringen te hebben of af te sluiten.
– De huurder dient er rekening mee te houden dat de volgende zaken in elk geval voor rekening van de huurder komen indien deze zich voordoen:
– Schade door bevriezing van leidingen
– Verstopping van riool
– Schoonmaak van eigendom bij vertrek
– De huurder is aansprakelijk voor de tijdige betaling van de huur.
– Drugsgebruik of teelt / delen is ten strengste verboden, de huur kan onmiddellijk worden beëindigd en de huurder is aansprakelijk voor alle kosten.
– Wat in de huurovereenkomst is geannuleerd, moet worden gelezen als niet van toepassing.

Speciale bepalingen:
– De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen het sluiten van een overeenkomst met een huur kandidaat te weigeren. Een overeenkomst is derhalve onderworpen aan de toestemming van de klant.
– Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en/of wij niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Opdracht:
Op deze opdracht zijn de NVM-voorwaarden van toepassing. Tevens verwijzen wij hiervoor naar onze eigen website.

Disclaimer:
– Deze brochure is met zorg samengesteld aan de hand van de beschikbare gegevens en met de door de verhuurder aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen Onzerzijds wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
– Op deze verhuur is ook de disclaimer beschreven op onze website van toepassing.
– Tevens verwijzen we met betrekking tot deze verhuur naar de privacyverklaring beschreven op onze website.

 • Aardlekschakelaar
 • Gastentoilet
 • Meterkast
 • Eigen grond
 • Vloerverwarming
 • Boiler
 • Mechanische ventilatie

For Rent! Luxury apartment on the 1st floor with balcony and unobstructed view @Nieuw-Vennep center Schoolstraat 11-b

This beautiful, renovated 2-room apartment on the 1st floor and centrally located in the shopping center is immediately available for rent for an definite period of 2 years.

This beautiful, spacious and new apartment of approximately 63 m² has a bright living room with balcony, an open kitchen with appliances, a bathroom, a bedroom and a separate laundry room with boiler and mechanical ventilation unit. This lovely bright house has underfloor heating and plastic frames with double glazing and a separate storage room in the complex.

Layout
Ground floor:
Common closed glass entrance with doorbells and mailboxes, central hall with the stairwell.

Layout 1st floor:
Entrance hall with meter cupboard, modern toilet with fountain, laundry room with boiler and mechanical ventilation unit. Spacious and bright living room with large windows and door to the balcony on the northeast, an open kitchen with various built-in appliances, a modern bathroom with shower and washbasin with furniture and a bedroom with a wardrobe.

Storage:
The indoor storage room is located on the ground floor.

Location:
The apartment complex is centrally located in the center of Nieuw-Vennep with various amenities such as shops, schools, sports facilities, public transport and motorway connections around the corner. There is ample parking in the immediate vicinity.

Services:
This fine, bright and modern apartment is available immediately and is part of a well-maintained apartment complex.

Why rent?
Do you want space, privacy and convenience? This fresh and fully equipped two-room apartment can be moved into immediately, is located in a complex centrally located in the village and you can park for free in the immediate vicinity of the building.

Delivery:
The object is delivered in its current condition and is available immediately.

Rental price:
€ 1,400 per month, excluding water and electricity, advance payment of € 225 per month and service costs contribution of € 75 per month. The rent is adjusted annually based on the CPI series (Consumer Price Index) of all households, determined on the basis of the most recent time and published by Statistics Netherlands (CBS) plus a maximum of 3% of the monthly interest rate as a market correction.

Lease agreement:
An income check will take place before entering into the rental agreement.
This concerns rental for a determined time. An agreement will be entered into with a two-month deposit and the automatic rent payment per month in advance. Model: ROZ ROOM RENTAL AGREEMENT (MODEL MARCH 2017).

Destination:
The purpose of the object is to live. The tenant is not permitted to assign the leased property to a different destination or to reassign part of the leased property.

Viewings:
You can email us to make an appointment for a viewing. We try to schedule our viewings for a specific time as much as possible. We therefore request that you arrive on time and do not exceed the scheduled time if multiple viewings are scheduled.

Conditions:
- The rented property is offered for rent for a one- or two-person household;
- This house is not suitable for home sharers/students; rental to multiple people is therefore not possible;
- The tenant is NOT allowed to bring pets in the object to be rented;
- The tenant will make the property available for viewings in case of sale or end of the lease, in consultation with the real estate agent.
- The lessor will always be able to carry out maintenance on the leased property in consultation with the lessee.
- Landlord and tenant have expressly agreed that smoking is not allowed in the house.
- Without the landlord's permission, the tenant is not allowed to make changes to the property, nor may walls be moved and the floor may not be drilled.
- At the request of and in consultation with the landlord, the tenant will give the landlord access to the property to inspect the property.
- The rented property is exclusively intended to be used as living space for the benefit of the tenant and the persons directly belonging to his family. The tenant is obliged to actually live in the rented property and to use it as his main residence. The tenant is not allowed to give the rented object a different destination.
- The tenant may not allow other persons to live with him than those who directly belong to his family.
- The tenant is not permitted to have the rented property used in whole or in part by third parties or to sublet it to third parties.
- The tenant has no right to practice a profession or business in any part of the rented property.
- The tenant will use the rented property as a good tenant in accordance with the agreed purpose.
- The tenant accepts the rented property in the condition in which it is now and undertakes to keep it in this condition and to deliver it in this condition at the end of the rental period.
- The tenant will provide the rented property with the necessary upholstery and furniture in accordance with the agreed destination.
- Lessor is not responsible for damage to or theft of tenant's property. The lessee's goods are not insured by the lessor.
- The tenant is not allowed to place objects, loose waste, waste in bags or waste containers on the outside areas of the rented property or the general use areas.
- The tenant and the residents of the rented property may not cause nuisance to the landlord or the neighbors due to noise, stench or any other form of nuisance.
- The tenant is not allowed to play loud music on instruments.
- The lessor is not liable for damage to and/or theft of the goods stored by the space rented by the lessee.
- The costs for gas, water and electricity are for the account of the tenant. The tenant must ensure the affiliation and registration with the relevant authorities.
- The tenant is responsible for the proper maintenance of heating elements, plumbing, pipes, drains and the like.
- The tenant is obliged to have or take out household contents and AVP insurance.
- The tenant must take into account that the following matters will in any case be borne by the tenant if they occur:
- Damage due to freezing of pipes
- Blockage of sewer
- Property cleaning upon departure
- The tenant is liable for the timely payment of the rent.
- Drug use or cultivation/sharing is strictly prohibited, the rental can be terminated immediately and the renter is liable for all costs.
- What is canceled in the rental agreement should be read as not applicable.

Special provisions:
– The client reserves the right to refuse the conclusion of an agreement with a rental candidate without stating reasons. An agreement is therefore subject to the consent of the customer.
– This information is not intended as an offer. By accepting the stated conditions or making an offer that deviates from them, our clients and/or we are not bound, not even for making a counter offer. An agreement is only concluded by notification of an acceptance that corresponds in all respects and therefore also on subordinate points with an offer.

Assignment:
The NVM conditions apply to this assignment. We also refer to our own website for this.

Disclaimer:
– This brochure has been compiled with care on the basis of the available data and with the data and drawings provided to us by the lessor. On our part, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative.
– The disclaimer described on our website also applies to this rental.
– With regard to this rental, we also refer to the privacy statement described on our website.

Locatie