Opslagruimte Meidoornweg - Badhoevedorp

  • IMG_3132
  • IMG_3135
  • IMG_3138
  • IMG_3139
  • IMG_3140

Te huur Huurprijs € 225 per maand

Te Huur Opslagruimte @Badhoevedorp, Meidoornweg

Op zoek naar opslagruimte? Nu te huur, onder in het appartementengebouw van de Meidoornweg, een prima opslagruimte van circa 17 m².

Deze ruimte is ideaal voor opslag, voor een bewoner in het gebouw of voor iemand dichtbij. Woont of werkt u in de buurt, deze ruimte is de oplossing voor uw opslagproblemen.

De ruimte heeft een kanteldeur en een betonachtige vloer.

Ligging:
De opslagruimte is gelegen in een woonwijk, centraal bij winkels, openbaar vervoer en uitvalswegen.

Vereniging van Eigenaars:
De opslagruimte valt onder de Vereniging van Eigenaars van het flatgebouw Meidoornweg 72 tot en met 150 (even nummers) te Badhoevedorp.

Opleveringsniveau:
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd en is per direct beschikbaar.

Speciale bepalingen

– In het gehuurde mogen geen voertuigen worden geplaatst.
– In het gehuurde mogen geen (bederfelijke) levensmiddelen of textiel worden opgeslagen.
– Het gehuurde is niet bestemd voor wonen of detailhandel.
– Er mogen in het gehuurde geen (huis)dieren aanwezig zijn.
– In de ruimte bevindt zich een verbindingsdeur naar de centrale gang, deze deur dient vrijgehouden te worden voor noodsituaties met de door de ruimte lopende standleiding.
– Het is niet toegestaan om voorwerpen, los afval, afval in zakken of afvalcontainers te plaatsen op buitenterreinen van het gehuurde.

Prijs:
Huurprijs € 225,– per maand.

Huurcontract:
Er zal een overeenkomst worden aangegaan voor een periode van 1 jaar met de mogelijkheid tot voortzetting van telkenmale 1 jaar, met een borg van drie maanden en de huurbetaling bij automatische betaling per maand vooruit. Conform standaardmodel verhuurder, dan wel ROZ huurcontract.

Huurprijsaanpassing:
De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015=100), dan wel de meest recente tijdbasis, gepubliceerd door het CBS plus. Bovenop en gelijktijdig met de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs als bedoeld in dit artikellid heeft verhuurder het recht om de huurprijs te verhogen met maximaal 3%.
De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

Waarborgsom:
Drie maanden huur, dan wel een bankgarantie voor hetzelfde bedrag en geldend tot de laatst genoemde verlengingsdatum in het huurcontract. Te voldoen, tezamen met de huurbetaling, voorafgaand aan de start huur.

Betalingen:
Huur bij automatische betaling per maand vooruit.

Afspraken:
U kunt ons mailen voor een afspraak voor een bezichtiging. Onze bezichtigingen proberen we zoveel als mogelijk voor een bepaalde tijd in te plannen. We verzoeken u dan ook op tijd te komen en de geplande tijd niet te overschrijden als er meerdere bezichtigingen ingepland zijn.

Speciale bepalingen

– In het gehuurde mogen geen voertuigen worden geplaatst.

– In het gehuurde mogen geen (bederfelijke) levensmiddelen worden opgeslagen.

– In het gehuurde mag geen textiel worden opgeslagen.

– Het gehuurde is niet bestemd voor wonen of detailhandel.

– In de ruimte bevindt zich een verbindingsdeur naar de centrale gang, deze deur dient vrijgehouden te worden voor noodsituaties met de door de ruimte lopende standleiding.

– Onderhuur is niet toegestaan.

– Er mogen in het gehuurde geen (huis)dieren aanwezig zijn.

– Het is niet toegestaan om gevelreclame, gevalaanpassingen of verbouwingen te plaatsen/uit te voeren.

– De huurder zal het onroerend goed beschikbaar stellen voor bezichtigingen in geval van verkoop of einde van de huur, in overleg met de makelaar.

– De verhuurder zal altijd het onderhoud aan het gehuurde kunnen uitvoeren in overleg met de huurder.

– Verhuurder en huurder zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat roken in het object niet is toegestaan.

– Het is de huurder niet toegestaan ​​om wijzigingen aan te brengen aan het pand, noch mogen muren worden verplaatst en mag de vloer niet worden geboord.

– Op verzoek van en in overleg met de verhuurder zal de huurder de verhuurder toegang geven tot het pand om het pand te inspecteren.

– De huurder zal het gehuurde als een goede huurder gebruiken in overeenstemming met de overeengekomen bestemming.

– De huurder aanvaardt het gehuurde in de staat waarin het zich nu bevindt en verbindt zich ertoe deze in deze staat te houden en bij beëindiging van de huurperiode in deze staat op te leveren.

– Verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van huurder. Goederen van huurder zijn niet verzekerd door verhuurder.

– Het is de huurder niet toegestaan om voorwerpen, losse afvalstoffen, afval in zakken of afvalcontainers op buitengebieden van het gehuurde of de algemene gebruiksruimten te plaatsen.

– De huurder mag de verhuurder noch de buren overlast van geluid, stank of enige andere vorm van overlast bezorgen.

– De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan en / of diefstal van de goederen die zijn opgeslagen door de door de huurder gehuurde ruimte.

– De kosten voor elektriciteit zijn inbegrepen in de huurprijs. Er is geen stopcontact aanwezig.

– Er is geen verwarming aanwezig.

– De huurder draagt zorg voor het juiste onderhoud van sanitair, leidingen, afvoeren en dergelijke.

– Huurder is verplicht de benodigde verzekeringen te hebben of af te sluiten.

– De huurder dient er rekening mee te houden dat de volgende zaken in elk geval voor rekening van de huurder komen indien deze zich voordoen:

– Schade door bevriezing van leidingen

– Verstopping van riool

– Schoonmaak van eigendom bij vertrek

– De huurder is aansprakelijk voor de tijdige betaling van de huur.

– Drugsgebruik of teelt / delen is ten strengste verboden, de huur kan onmiddellijk worden beëindigd en de huurder is aansprakelijk voor alle kosten.

Voorbehoud:
Overeenstemming, zal onder voorbehoud van toestemming opdrachtgever zijn.
Opdrachtgever behoudt zich, zonder opgave van reden, het recht voor een overeenkomst meet een kandidaat te weigeren.
De informatie in deze brochure is geheel vrijblijvend en de gegeven afmetingen zijn indicatief. Aan de inhoud hiervan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en/of wij niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

De opdracht:
Op deze opdracht zijn de Voorwaarden van de NVM van toepassing. Tevens verwijzen wij hiervoor naar onze eigen website.

Disclaimer:
Deze brochure is met zorg samengesteld aan de hand van de beschikbare gegevens en met de door de verhuurder aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Onzerzijds wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

– Op deze verhuur is ook de disclaimer beschreven op onze website van toepassing.

– Tevens verwijzen we met betrekking tot deze verhuur naar de privacyverklaring beschreven op onze website.

 

 

 

  • Eigen grond

Bijzonderheden:

- Type Opslagruimte

- Gebruiksoppervlak 17 m²

- Eigen grond

Badhoevedorp

Badhoevedorp is een dorp in de gemeente Haarlemmermeer in de Nederlandse provincie Noord-Holland met in 2019 12.650 inwoners. Het dorp wordt door de ringvaart gescheiden van het oude dorp Sloten, sinds 1921 deel van de gemeente Amsterdam. De Sloterbrug verbindt sinds 1879 beide dorpen met elkaar. Voorts zijn er de Oude Haagsebrug en de Lijnderbrug die een verbinding vormen met Amsterdam-Nieuw-West. Langs de ringvaart komt men in het noordwesten over de Akerdijk bij het dorp Lijnden, in het zuidoosten over de Nieuwemeerdijk bij de buurtschap Nieuwe Meer.

Badhoevedorp is genoemd naar de modelboerderij de Badhoeve van Jacob Paulus Amersfoordt, burgemeester van Haarlemmermeer. Deze in 1854 gebouwde boerderij was weer vernoemd naar een strandje aan het destijds Haarlemmermeer op de plek waar later het niet meer bestaande Akerbad stond in Sloten waar een badgelegenheid was. Deze boerderij trok al spoedig na de bouw de aandacht vanwege de revolutionaire landbouwmethoden. Onder andere koningin Sophia heeft de boerderij nog bezocht.

Aanvankelijk was Badhoevedorp niet veel meer dan een paar huizen om de modelboerderij “de Badhoeve” aan de ringdijk van de Haarlemmermeer, maar vanaf de jaren ’30 werd het dorp uitgebreid als tuindorp bij Amsterdam. Zo kon aan de werknemers van het nabijgelegen Schiphol huisvesting worden geboden. De nieuwe bevolking was voor de overgrote meerderheid afkomstig uit de stad. Dit, en de nabijheid van Amsterdam, zullen de oorzaak zijn dat Badhoevedorpers zich ook nu nog meer verbonden voelen met de stad dan met Haarlemmermeer. Van eind jaren dertig tot begin jaren zeventig was het dorp het grootste van de Haarlemmermeer.

In 1936 werd de naam van het dorp officieel door de Haarlemmermeerse gemeenteraad vastgesteld als Badhoevedorp. Voor die tijd stond het bekend als Badhoevebuurt.

De oorspronkelijke modelboerderij de Badhoeve werd in 1990/’91 gesloopt.

Badhoevedorp is gelegen in de gemeente Haarlemmermeer en is grenzend aan de westzijde van Amsterdam. Badhoevedorp is gelegen in de voormalige Haarlemmermeer polder, welke halverwege de negentiende eeuw definitief werd drooggelegd. Vanaf die tijd draaide de economie veelal om de agrarische sector.

Na de tweede wereldoorlog veranderde dat al vrij snel. Schiphol groeide door tot een belangrijke luchthaven en een belangrijke werkgever. Hierdoor ontstond een explosieve uitbreiding van economische activiteiten rondom Schiphol. Een groot gedeelte van de meer dan 11.000 inwoners van Badhoevedorp, werken dan ook in deze regio en wonen tevreden dicht bij, hebben er het gemak van, zonder dat de vliegtuigen over het dorp vliegen.

Wijken

Badhoevedorp omvat de volgende wijken: Bouwlust, Noordwest, Zuid-centrum, en Noordoost. Deze namen zijn niet bij de bewoners bekend. Er zijn informele wijknamen die wat gangbaarder zijn, zoals het Groene Dakendorp, alwaar de dure villa’s inderdaad groene daken hebben, en de Vogelbuurt, alwaar de straten naar bekende vliegtuigen van de KLM uit de jaren dertig vernoemd zijn (en die waren op hun beurt weer naar vogels vernoemd).

Verkeer en vervoer

Van 8 augustus 1967 tot 10 april 2017 liep de autosnelweg A9 dwars door het dorp. Na jaren plannen om deze rijksweg ten zuiden van Badhoevedorp om te leggen werd deze wijziging definitief na een besluit in de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 20 oktober 2005. Na een in 2007 begonnen inspraakronde werd op 24 april 2012 het definitieve tracébesluit getekend door verkeersminister Schultz van Haegen. Eind 2012 deed de Raad van State uitspraak over eventueel ingesteld beroep. In het najaar van 2013 werd een start gemaakt met de bouw.

Op 17 en 19 december 2016 werd de nieuwe rijbaan in de richting Amstelveen (linkerrijbaan) in gebruik genomen. In april 2017 volgde de omlegging in de richting Haarlem (rechterrijbaan). Op 10 april 2017 reed de laatste auto de andere kant op. Aansluitend hierop voorziet het ‘Masterplan Badhoevedorp in de bouw van nieuwe woningen op de plaats van de oude snelweg.

Aan de zuidoostkant van Badhoevedorp kruisen autosnelwegen A9 en A4 bij het knooppunt Badhoevedorp. Langs Badhoevedorp loopt tevens de provinciale weg N232, lokaal beter bekend als de Schipholweg.

Langs het dorp loopt een spoorlijn maar deze heeft er geen station. Connexxion buslijnen 192 en 195 doen het dorp wel aan. Buslijn 194 van het Schipholnet en 356 van R-net hebben langs de rand van het dorp een halte.

Industrie en nijverheid

Badhoevedorp kent twee grote industrieterreinen, waar vooral bedrijven gevestigd zijn en geen fabrieken: de Jan van Gentstraat en het industrieterrein aan de Schipholweg. Het winkelcentrum van Badhoevedorp bevindt zich aan de Sloterweg en het Lorentzplein.

Scholen

Badhoevedorp heeft tegenwoordig enkel basisscholen, te weten de:

  • Burgemeester Amersfoordtschool (openbaar),
  • G.Th. Rietveldschool (Daltononderwijs),
  • Dr. Plesmanschool (rooms-katholiek), vroeger de Sint Jozefschool geheten.
  • Oranje-Nassauschool (protestants-christelijk).

In het dorp was ook bloeiend voortgezet onderwijs, met het openbare Haarlemmermeer Lyceum en de christelijke Oranje Nassau School. De eerste vestiging van het lyceum was in Badhoevedorp, met docenten als Henriëtte Boas en leerlingen als Bas Heijne. Later kwam er er een tweede vestiging in Hoofddorp, nadat deze door de gemeente tot hoofdvestiging was verklaard werd het lyceum in Badhoevedorp in 1985, ondanks het hoge leerlingenaantal, gesloten. Voor het vervolgonderwijs zijn de scholieren uit het dorp sindsdien aangewezen op Amsterdam, Haarlem, Hoofddorp of Amstelveen.

 

Kerken

Badhoevedorp heeft twee kerken: de rooms-katholieke HH. Engelbewaarderskerk en de Pelgrimskerk behorend aan de gemeente Badhoevedorp/Lijnden van de Protestantse Kerk in Nederland. De Pelgrimskerk is de voormalige Gereformeerde Kerk. De hervormde Immanuelkerk heeft begin 21e eeuw moeten wijken voor appartementen.

Sport

In Badhoevedorp zijn verschillende sportverenigingen actief. Dit zijn:

R.K.S.V. Pancratius (voetbal)

SC Badhoevedorp (voetbal, honkbal, softbal)

Kombij Sport (volleybal, atletiek, tafeltennis)

TV Badhoevedorp (tennis)

KV Badhoevedorp (korfbal)

ZV de Waterwolf (zwemsport, waterpolo, duiken)

BC Badhoevedorp (badminton)

Kringroep den Aemstelle (hondensport)

Badhoevese Bridgeclub (kaarten)

Net over de brug van Badhoevedorp in Amsterdam-Sloten is hockeyclub Xenios

Scoutinggroepen

Buiten de sportverenigingen telt Badhoevedorp ook twee scoutinggroepen, te weten:

Leeghwatergroep (waterscouting)

Lady Baden Powell (landscouting voor meisjes)

Conclusie

Deze charmante woning ligt op goede afstand van het centrum, waar diverse leuke winkels van hoge kwaliteit en met nog echte service en kennis zich bevinden. Het dorp heeft drie supermarkten en twee banken en een openbare bibliotheek. Er zijn goede gerenommeerde scholen, diverse sport- en recreatievoorzieningen, ouderenvoorzieningen, speelvoorzieningen en veel groen.

Kortom een prettige leefomgeving dicht bij het centrum van Amsterdam, Haarlem of Hoofddorp, nabij het Amsterdamse bos en aan het water van de ringvaart en de Nieuwe Meer.

Badhoevedorp heerlijk om te wonen.                        

Bron: Wikipedia

Locatie