Hoofdweg 14-a - Lijnden

 • Te Huur @Lijnden Hoofdweg 14-a foto 01 gevel
 • Te Huur @Lijnden Hoofdweg 14-a foto 02 gevel 01a
 • Te Huur @Lijnden Hoofdweg 14-a foto 02a plattegrond
 • Te Huur @Lijnden Hoofdweg 14-a foto 03 hal 01a
 • Te Huur @Lijnden Hoofdweg 14-a foto 04 hal 01b
 • Te Huur @Lijnden Hoofdweg 14-a foto 05 hal 01c
 • Te Huur @Lijnden Hoofdweg 14-a foto 06 hal 01d
 • Te Huur @Lijnden Hoofdweg 14-a foto 07 hal 01e
 • Te Huur @Lijnden Hoofdweg 14-a foto 08 hal 01f
 • Te Huur @Lijnden Hoofdweg 14-a foto 09 hal 01g
 • Te Huur @Lijnden Hoofdweg 14-a foto 10 gevel 01b
 • Te Huur @Lijnden Hoofdweg 14-a foto 12 omgeving 01a
 • Te Huur @Lijnden Hoofdweg 14-a foto 13 3d plattegrond
 • Te Huur @Lijnden Hoofdweg 14-a foto 14 3d plattegegrond
 • Te Huur @Lijnden Hoofdweg 14-a foto 15 nen plattegrond

Te huur Huurprijs € 1.750 per maand

Te huur! Op landelijke locatie gelegen multifunctionele opslagruimte @Lijnden Hoofdweg 14-a

Deze rustige gelegen bedrijfshal heeft een grote open ruimte van circa 234 m² met een hoogte van ruim 3 meter en met aan de voorzijde twee overhead deuren, waarvan een met één loopdeur en gelegenheid voor het parkeren van maximaal twee auto’s.

Het gebouw

Het object (bouwjaar 1983) is gelegen in een woonomgeving in Lijnden.

Parkeren
Er zijn parkeermogelijkheden voor maximaal twee auto’s op eigen terrein.

Ligging

De bedrijfsruimte is gelegen in een landelijk woongebied in Lijnden.

Bereikbaarheid:

De bedrijfsruimte ligt op een rustige locatie, niet ver aan de A9 en is daardoor goed bereikbaar vanaf Schiphol, de A5, A4 en de A10. Het centrum van Amsterdam, Schiphol, Hoofddorp, Haarlem en Alkmaar liggen op prima afstand. In de omgeving zijn bedrijven als Nike outletstore, mediamarkt, KFC en Mc Donalds. Openbaar vervoer is op afstand.

Opleveringsniveau:

Het object wordt in de huidige staat opgeleverd.

Vloeroppervlak:
Bruto vloeroppervlakte – BVO – Object 233,80 m2

Bruto vloeroppervlakte – BVO – Geheel Perceel 233,80 m2

Verhuurbare vloeroppervlakte(n) – VVO – Object 219,89 m2

Netto vloeroppervlakte(n) – NVO 211,63 m2

Netto inhoud – Object 713,20 m3

Netto inhoud – Geheel Perceel 713,20 m3

Bruto inhoud – Object 951,60 m3

Bruto inhoud – Geheel Perceel 951,60 m3

VVE
Niet van toepassing

Onderhoud:

Het object verkeert in goede staat van onderhoud.

Huurprijs:

Huurprijs: € 1.750,– per maand.

Huurcontract:

Er zal een overeenkomst worden aangegaan met een borg van drie maanden en de huurbetaling bij automatische betaling per maand vooruit. Conform standaardmodel verhuurder, dan wel ROZ huurcontract.

Huurprijsaanpassing:

De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), dan wel de meest recente tijdbasis, gepubliceerd door het CBS. De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

Waarborgsom:

Drie maanden huur, dan wel een bankgarantie voor hetzelfde bedrag en geldend tot de laatst genoemde verlengingsdatum in het huurcontract. Te voldoen, tezamen met de huurbetaling, voorafgaand aan de start huur.

Betalingen:

Huur bij automatische betaling per maand vooruit.

Bestemming:

Voor wat betreft de bestemming geldt het volgende:

Onafhankelijk van hetgeen in het bestemmingsplan staat vermeld is de verhuurder slechts bereid het object te verhuren voor opslag. De ruimte is niet geschikt voor werkzaamheden met auto’s en auto onderdelen

Afspraken:

U kunt ons mailen voor een afspraak voor een bezichtiging. Onze bezichtigingen proberen we zoveel als mogelijk voor een bepaalde tijd in te plannen. We verzoeken u dan ook op tijd te komen en de geplande tijd niet te overschrijden als er meerdere bezichtigingen ingepland zijn.

Speciale bepalingen

– In het gehuurde mogen geen (bederfelijke) levensmiddelen worden opgeslagen.

– De ruimte is niet geschikt voor werkzaamheden met auto’s en auto onderdelen.

– Het gehuurde is niet bestemd voor wonen.

– Onderhuur is niet toegestaan.

– Er mogen in het gehuurde geen (huis)dieren aanwezig zijn.

– Het is niet toegestaan om gevelreclame, gevalaanpassingen of verbouwingen te plaatsen/uit te voeren.

– Er moet een recht van overpad worden verleend.

– De huurder zal het onroerend goed beschikbaar stellen voor bezichtigingen in geval van verkoop of einde van de huur, in overleg met de makelaar.

– De verhuurder zal altijd het onderhoud aan het gehuurde kunnen uitvoeren in overleg met de huurder.

– Verhuurder en huurder zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat roken in het object niet is toegestaan.

– Het is de huurder niet toegestaan ​​om wijzigingen aan te brengen aan het pand, noch mogen muren worden verplaatst en mag de vloer niet worden geboord.

– Op verzoek van en in overleg met de verhuurder zal de huurder de verhuurder toegang geven tot het pand om het pand te inspecteren.

– De huurder zal het gehuurde als een goede huurder gebruiken in overeenstemming met de overeengekomen bestemming.

– De huurder aanvaardt het gehuurde in de staat waarin het zich nu bevindt en verbindt zich ertoe deze in deze staat te houden en bij beëindiging van de huurperiode in deze staat op te leveren.

– Verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van huurder. Goederen van huurder zijn niet verzekerd door verhuurder.

– Het is de huurder niet toegestaan om voorwerpen, losse afvalstoffen, afval in zakken of afvalcontainers op buitengebieden van het gehuurde of de algemene gebruiksruimten te plaatsen.

– De huurder mag de verhuurder noch de buren overlast van geluid, stank of enige andere vorm van overlast bezorgen.

– De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan en / of diefstal van de goederen die zijn opgeslagen door de door de huurder gehuurde ruimte.

– De kosten voor water en elektriciteit zijn voor rekening van de huurder. De huurder moet zorgen voor de aansluiting en registratie bij de relevante autoriteiten.

– Er is geen verwarming aanwezig.

– De huurder draagt zorg voor het juiste onderhoud van sanitair, leidingen, afvoeren en dergelijke.

– Huurder is verplicht de benodigde verzekeringen te hebben of af te sluiten.

– De huurder dient er rekening mee te houden dat de volgende zaken in elk geval voor rekening van de huurder komen indien deze zich voordoen:

– Schade door bevriezing van leidingen

– Verstopping van riool

– Schoonmaak van eigendom bij vertrek

– De huurder is aansprakelijk voor de tijdige betaling van de huur.

– Drugsgebruik of teelt / delen is ten strengste verboden, de huur kan onmiddellijk worden beëindigd en de huurder is aansprakelijk voor alle kosten.

Voorbehoud:

 • Overeenstemming, zal onder voorbehoud van gunning en toestemming opdrachtgever zijn.
 • Opdrachtgever behoudt zich, zonder opgave van reden, het recht voor een overeenkomst meet een kandidaat te weigeren.
 • De informatie in deze brochure is geheel vrijblijvend en de gegeven afmetingen zijn indicatief. Aan de inhoud hiervan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 • Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en/of wij niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

De opdracht:
Op deze opdracht zijn de Voorwaarden van de NVM van toepassing. Tevens verwijzen wij hiervoor naar onze eigen website.

Disclaimer:

Deze brochure is met zorg samengesteld aan de hand van de beschikbare gegevens en met de door de verhuurder aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen Onzerzijds wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

– Op deze verhuur is ook de disclaimer beschreven op onze website van toepassing.

– Tevens verwijzen we met betrekking tot deze verhuur naar de privacyverklaring beschreven op onze website.

Lijnden

Lijnden (oorspronkelijk De Lijnden) is een dorp in de gemeente Haarlemmermeer, in de Nederlandse provincie Noord-Holland met in 2008 914 inwoners. Het dorp is genoemd naar het gemaal De Lynden, een van de drie stoomgemalen die de Haarlemmermeer hebben drooggemaakt.

Bij de inpoldering is voor de ringvaart bij Lijnden door een landtong heen gegraven; de huidige Raasdorperweg loopt nog langs de rand van die landtong.

De bebouwing is gesitueerd rondom het gemaal, aan de ringdijk (Akerdijk en Lijnderdijk) en aan de Hoofdweg langs de Hoofdvaart.
Ten zuidoosten van Lijnden ligt een bedrijventerrein (Lijnden-Oost of Airport Business Park Lijnden) met aan de Luchthaven Schiphol gerelateerde bedrijven, en vervolgens Badhoevedorp. Door het bedrijventerrein loopt de Amsterdamse Baan, die Amsterdam Nieuw-West verbindt met de A9.

Ten noorden via de Lijnderdijk ligt Zwanenburg, ten westen via de Schipholweg kom je bij Boesingheliede. Tussen Lijnden en Boesingheliede ligt het autowegen-Knooppunt Raasdorp.

De twee kerken van Lijnden zijn beide buiten gebruik gesteld. De Rooms-Katholieke Sint Franciscus van Saleskerk uit 1859 aan de zuidwestkant van het dorp, de oudste Rooms-Katholieke kerk van Haarlemmermeer, is in 2002 aan het gebruik onttrokken. Voorts was er de hervormde Geloof en Liefde-kerk uit 1935. De hervormden van Lijnden zijn in 1969 samengegaan met de hervormden en later ook met de gereformeerden van Badhoevedorp, waarna in 2001 dit gebouw voor de eredienst gesloten is.

Lijnden herbergde de eerste school in de Haarlemmermeer: School 1. Deze school heeft bestaan van 1861 tot 1994.

Lijnden, een prima plek om te wonen.

Bron: Wikipedia

Locatie