Gemeubileerd driekamer appartement op de vijfde etage met groot balkon en vrij uitzicht @Badhoevedorp Einsteinlaan 51 is te huur voor twee jaar. - Badhoevedorp

 • Einsteinlaan 51 foto 01 achtergevel 1
 • Einsteinlaan 51 foto 02 voorgevel 1
 • Einsteinlaan 51 foto 03 wk 1
 • Einsteinlaan 51 foto 04 eetkamer 1
 • Einsteinlaan 51 foto 05 balkon 1
 • Einsteinlaan 51 foto 06 slk 1
 • Einsteinlaan 51 foto 07 keuken 1
 • Einsteinlaan 51 foto 08 badk 1
 • Einsteinlaan 51 foto 09 uitizicht 1
 • Einsteinlaan 51 foto 10 wk 2
 • Einsteinlaan 51 foto 11 wk 3
 • Einsteinlaan 51 foto 13 wk 5
 • Einsteinlaan 51 foto 14 eetkamer 2
 • Einsteinlaan 51 foto 17 keuken 2
 • Einsteinlaan 51 foto 15 hal 1
 • Einsteinlaan 51 foto 16 slk 2
 • Einsteinlaan 51 foto 18 achtergevel 2
 • Einsteinlaan 51 foto 19 entree 1
 • Einsteinlaan 51 foto 20 entree 2
 • Einsteinlaan 51 foto 25 balkon 3
 • Einsteinlaan 51 foto 27 uitzicht 2
 • Einsteinlaan 51 foto 28 voorgevel 2
 • Einsteinlaan 51 foto 29 achtergevel 3
 • Einsteinlaan 51 foto 30 omgeving 1
 • Einsteinlaan 51 foto 31 omgeving 2
 • Einsteinlaan 51 foto 32 omgeving 3
 • Einsteinlaan 51 foto 33 omgeving 4
 • Einsteinlaan 51 foto 34 omgeving 5
 • Einsteinlaan 51 foto 35 luchtfoto 1

Te huur Huurprijs € 1.450 per maand exclusief servicekosten
Gebruiksoppervlakte wonen: 81 m²Kamers: 3Inhoud wonen: 260 m³Gebouw gebonden buitenruimte: 6 m² Bouwperiode: 1965

Gemeubileerd driekamer appartement op de vijfde etage met groot balkon en vrij uitzicht @Badhoevedorp Einsteinlaan 51 is te huur voor twee jaar.

Op korte termijn is dit goed onderhouden en kant en klare 3-kamerappartement op de 5e etage, van de zogenaamde “Marconiflat”, beschikbaar voor een bepaalde periode.

Indeling begane grond:
Gemeenschappelijke afgesloten glazen entree, centrale hal met bellenbord en brievenbussen, trappenhuis en 2 liften.

Indeling 5e etage:
Entree, tochtportaal, ruime hal met garderobe, meterkast, (gasten)toilet met fontein, inpandige berging en deuren naar alle ruimtes. Ruime lichte woonkamer met grote ramen en vrij uitzicht, multifunctionele zijkamer met deur naar het vierkante op het zuidoosten gelegen balkon, keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, badkamer met wastafel en douche en een grote slaapkamer met vaste kastenwand.

Ligging:
Het appartementencomplex is centraal gelegen, in een rustige omgeving maar toch vlak bij het centrum van Badhoevedorp met diverse voorzieningen zoals winkels, scholen, sportfaciliteiten, openbaar vervoer en aansluitingen snelweg. Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving

Voorzieningen:
Dit fijne en lichte appartement is per direct beschikbaar en maakt deel uit van een keurig onderhouden appartementencomplex. De woning wordt verwarmd door middel van blokverwarming. Het appartementencomplex heeft een actieve VvE, de servicekosten bedragen € 95,– per maand en het voorschot stookkosten € 60,– per maand.

Waarom huren?
Wil je ruimte, privacy en gemak? Dit direct te betrekken driekamer appartement bevindt zich in een complex met lift en trappenhuis, kijkt vrij uit over de vijver en parkeren doe je gratis in de directe omgeving van het gebouw.

Oplevering:
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd en is beschikbaar per direct.

Huurprijs:
€ 1.450,– per maand, exclusief gas, water en elektra en exclusief de bijdrage servicekosten van € 95,– per maand en het voorschot stookkosten van € 60,– per maand. De aanpassing van de huurprijs vindt jaarlijks plaats op basis van de CPI-reeks (Consumer Price Index) van alle huishoudens, bepaald op basis van de meest recente tijd en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) plus een maximum van 3% van de maandelijkse rente als marktcorrectie.

Huurcontract:
Het betreft hier gemeubileerde verhuur voor bepaalde tijd. Er zal een overeenkomst voor maximaal twee jaar worden aangegaan met een borg van drie maanden en de huurbetaling bij automatische betaling per maand vooruit. Model: HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ROZ (MODEL MAART 2017).

Bestemming:
De bestemming van het object is wonen. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde een andere bestemming te geven of een deel van het gehuurde opnieuw toe te wijzen.

Bezichtigingen en Corona:
U kunt ons mailen voor een afspraak voor een bezichtiging. Onze bezichtigingen zullen individueel zijn en strak op afspraak en voor een bepaalde tijd. Een en ander conform de richtlijnen in verband het met Coronavirus. Hiermee en door goed te ventileren, de nodige afstand te houden en het aantal kijkers te maximeren, proberen we de bezichtigingen zo gezond als mogelijk te laten plaatsvinden.

Huurprijs: € 1.450,– per maand

Voorwaarden:
– Het gehuurde wordt te huur aangeboden voor een één- of een tweepersoonshuishouden;
– Verhuur aan meerdere personen is niet mogelijk;
– Het is de huurder slechts toegestaan huisdieren mee te nemen in het te huren object na uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder;
– Het gehuurde is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van de huurder en de personen die rechtstreeks tot zijn familie behoren. De huurder is verplicht om daadwerkelijk in het gehuurde te wonen en het als zijn hoofdverblijf te gebruiken. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde een andere bestemming te geven.
– De huurder mag niet toestaan dat andere personen bij hem wonen dan diegenen die rechtstreeks tot zijn familie behoren.
– Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk door derden te laten gebruiken of in onderhuur aan derden over te dragen.
– De huurder heeft geen recht om een beroep of bedrijf uit te oefenen in enig deel van het gehuurde.
– De kosten voor gas, water en elektriciteit zijn voor rekening van de huurder. De huurder moet zorgen voor de aansluiting en registratie bij de relevante autoriteiten.
– Drugsgebruik of teelt / delen is ten strengste verboden, de huur kan onmiddellijk worden beëindigd en de huurder is aansprakelijk voor alle kosten.

Speciale bepalingen:
– De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen het sluiten van een overeenkomst met een huur kandidaat te weigeren. Een overeenkomst is derhalve onderworpen aan de toestemming van de klant.
– Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en/of wij niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Opdracht:
Op deze opdracht zijn de NVM-voorwaarden van toepassing. Tevens verwijzen wij hiervoor naar onze eigen website.

Disclaimer:
– Deze brochure is met zorg samengesteld aan de hand van de beschikbare gegevens en met de door de verhuurder aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen Onzerzijds wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
– Op deze verhuur is ook de disclaimer beschreven op onze website van toepassing.
– Tevens verwijzen we met betrekking tot deze verhuur naar de privacyverklaring beschreven op onze website.

 • Gastentoilet
 • Garderobe
 • Blokverwarming

Furnished 3-room apartment with large sunny balcony and unobstructed beautiful view of the village @Badhoevedorp Einsteinlaan 51 is available immediately.

This well-maintained apartment is located on the 5th floor, of the so-called “Marconiflat”, with a spacious (secured) hall and two glass elevators, staircase, intercom and mailboxes.

There is free parking in the immediate vicinity of the building and it is possible to rent the house unfurnished. 

Layout 5th floor:

Entrance, small hall, spacious hall with wardrobe, (guest) toilet with fountain, large storage room and doors to all rooms. Spacious bright living room with large windows and unobstructed view, multifunctional side room with door to the south-east facing balcony, kitchen with various built-in appliances (like a dishwasher, fridge with freezer, combi micro-oven), bathroom with sink and shower and a large bedroom with wall-to-wall wardrobe.

Location:

The apartment complex is centrally located, in a quiet area, yet close to the center of Badhoevedorp with various amenities such as shops, schools, sports facilities, public transport and highway connections. There is plenty parking in the immediate vicinity.

Services:

This nice and bright apartment is available immediately and is part of a well-maintained apartment complex. The house is heated by means of block heating. The apartment complex has an active VvE, the service costs are € 95 per month.

Why rent?

Do you want space, privacy and convenience? This 3-room apartment, available immediately, is located in a clean well-maintained complex with 2 elevators and staircase, it has an unobstructed view and you can park for free in the immediate vicinity of the building.

Badhoevedorp is one of the most beautiful villages around Amsterdam whose center can be reached quickly. In the village all necessary facilities are available, such as shops, health services and sport clubs. Badhoevedorp is in an excellent location, with the capital just around the corner (500 meters form the city limits) and therefore all urban facilities close by. As a resident you profit from the quality of living, but not the burdens of the city. An ideal place to live quietly, in a green surrounding, in a sunny and light modern apartment with a beautiful view.

Delivery:

The object is delivered in its current condition and is available immediately. Option for unfurnished delivery – to be discussed.

Rental price:

€ 1,450 per month, excluding gas, water and electricity and excluding the service costs contribution of € 95 per month and the heating costs advance of € 60 per month. The rent is adjusted annually based on the CPI series (Consumer Price Index) of all households, determined on the basis of the most recent time and published by Statistics Netherlands (CBS) plus a maximum of 3% of the monthly interest rate as a market correction.

Lease agreement:

This concerns furnished rental for a definite period of time. An agreement will be entered into for a maximum of two years with a deposit of three months and the rent payment with automatic payment per month in advance. Model: ROZ ROOM RENTAL AGREEMENT (MODEL MARCH 2017).

Destination:

The purpose of the object is to live. The tenant is not permitted to assign the leased property to a different destination or to reassign part of the leased property.

Viewings and Corona:

You can email us for an appointment for a viewing. Our viewings will be individual and strictly by appointment and for a specific time. All this in accordance with the guidelines related to the Coronavirus. With this and by ventilating well, keeping the necessary distance and maximizing the number of viewers, we try to make the viewings take place as healthy as possible.

Rental price: € 1,450 per month

Conditions:

– The rented property is offered for rent for a one- or two-person household;

– Rental to more than one person is not possible;

– The tenant is only allowed to bring pets into the object to be rented after explicit permission from the landlord;

– The rented property is exclusively intended to be used as living space for the benefit of the tenant and the persons who directly belong to his family. The tenant is obliged to actually live in the rented property and to use it as his main residence. The tenant is not allowed to give the rented object a different destination.

– The tenant may not allow other persons to live with him than those who directly belong to his family.

– The tenant is not permitted to have the rented property used in whole or in part by third parties or to sublet it to third parties.

– The tenant has no right to practice a profession or business in any part of the rented property.

– The costs for gas, water and electricity are for the account of the tenant. The tenant must ensure the affiliation and registration with the relevant authorities.

– Drug use or cultivation/sharing is strictly prohibited, the rental can be terminated immediately and the renter is liable for all costs.

Special provisions:

– The client reserves the right to refuse the conclusion of an agreement with a rental candidate without stating reasons. An agreement is therefore subject to the consent of the customer.

– This information is not intended as an offer. By accepting the stated conditions or making an offer that deviates from them, our clients and/or we are not bound, ev

Badhoevedorp

Badhoevedorp is een dorp in de gemeente Haarlemmermeer in de Nederlandse provincie Noord-Holland met in 2019 12.650 inwoners. Het dorp wordt door de ringvaart gescheiden van het oude dorp Sloten, sinds 1921 deel van de gemeente Amsterdam. De Sloterbrug verbindt sinds 1879 beide dorpen met elkaar. Voorts zijn er de Oude Haagsebrug en de Lijnderbrug die een verbinding vormen met Amsterdam-Nieuw-West. Langs de ringvaart komt men in het noordwesten over de Akerdijk bij het dorp Lijnden, in het zuidoosten over de Nieuwemeerdijk bij de buurtschap Nieuwe Meer.

Badhoevedorp is genoemd naar de modelboerderij de Badhoeve van Jacob Paulus Amersfoordt, burgemeester van Haarlemmermeer. Deze in 1854 gebouwde boerderij was weer vernoemd naar een strandje aan het destijds Haarlemmermeer op de plek waar later het niet meer bestaande Akerbad stond in Sloten waar een badgelegenheid was. Deze boerderij trok al spoedig na de bouw de aandacht vanwege de revolutionaire landbouwmethoden. Onder andere koningin Sophia heeft de boerderij nog bezocht.

Aanvankelijk was Badhoevedorp niet veel meer dan een paar huizen om de modelboerderij “de Badhoeve” aan de ringdijk van de Haarlemmermeer, maar vanaf de jaren ’30 werd het dorp uitgebreid als tuindorp bij Amsterdam. Zo kon aan de werknemers van het nabijgelegen Schiphol huisvesting worden geboden. De nieuwe bevolking was voor de overgrote meerderheid afkomstig uit de stad. Dit, en de nabijheid van Amsterdam, zullen de oorzaak zijn dat Badhoevedorpers zich ook nu nog meer verbonden voelen met de stad dan met Haarlemmermeer. Van eind jaren dertig tot begin jaren zeventig was het dorp het grootste van de Haarlemmermeer.

In 1936 werd de naam van het dorp officieel door de Haarlemmermeerse gemeenteraad vastgesteld als Badhoevedorp. Voor die tijd stond het bekend als Badhoevebuurt.

De oorspronkelijke modelboerderij de Badhoeve werd in 1990/’91 gesloopt.

Badhoevedorp is gelegen in de gemeente Haarlemmermeer en is grenzend aan de westzijde van Amsterdam. Badhoevedorp is gelegen in de voormalige Haarlemmermeer polder, welke halverwege de negentiende eeuw definitief werd drooggelegd. Vanaf die tijd draaide de economie veelal om de agrarische sector.

Na de tweede wereldoorlog veranderde dat al vrij snel. Schiphol groeide door tot een belangrijke luchthaven en een belangrijke werkgever. Hierdoor ontstond een explosieve uitbreiding van economische activiteiten rondom Schiphol. Een groot gedeelte van de meer dan 11.000 inwoners van Badhoevedorp, werken dan ook in deze regio en wonen tevreden dicht bij, hebben er het gemak van, zonder dat de vliegtuigen over het dorp vliegen.

Wijken

Badhoevedorp omvat de volgende wijken: Bouwlust, Noordwest, Zuid-centrum, en Noordoost. Deze namen zijn niet bij de bewoners bekend. Er zijn informele wijknamen die wat gangbaarder zijn, zoals het Groene Dakendorp, alwaar de dure villa’s inderdaad groene daken hebben, en de Vogelbuurt, alwaar de straten naar bekende vliegtuigen van de KLM uit de jaren dertig vernoemd zijn (en die waren op hun beurt weer naar vogels vernoemd).

Verkeer en vervoer

Van 8 augustus 1967 tot 10 april 2017 liep de autosnelweg A9 dwars door het dorp. Na jaren plannen om deze rijksweg ten zuiden van Badhoevedorp om te leggen werd deze wijziging definitief na een besluit in de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 20 oktober 2005. Na een in 2007 begonnen inspraakronde werd op 24 april 2012 het definitieve tracébesluit getekend door verkeersminister Schultz van Haegen. Eind 2012 deed de Raad van State uitspraak over eventueel ingesteld beroep. In het najaar van 2013 werd een start gemaakt met de bouw.

Op 17 en 19 december 2016 werd de nieuwe rijbaan in de richting Amstelveen (linkerrijbaan) in gebruik genomen. In april 2017 volgde de omlegging in de richting Haarlem (rechterrijbaan). Op 10 april 2017 reed de laatste auto de andere kant op. Aansluitend hierop voorziet het ‘Masterplan Badhoevedorp in de bouw van nieuwe woningen op de plaats van de oude snelweg.

Aan de zuidoostkant van Badhoevedorp kruisen autosnelwegen A9 en A4 bij het knooppunt Badhoevedorp. Langs Badhoevedorp loopt tevens de provinciale weg N232, lokaal beter bekend als de Schipholweg.

Langs het dorp loopt een spoorlijn maar deze heeft er geen station. Connexxion buslijnen 192 en 195 doen het dorp wel aan. Buslijn 194 van het Schipholnet en 356 van R-net hebben langs de rand van het dorp een halte.

Industrie en nijverheid

Badhoevedorp kent twee grote industrieterreinen, waar vooral bedrijven gevestigd zijn en geen fabrieken: de Jan van Gentstraat en het industrieterrein aan de Schipholweg. Het winkelcentrum van Badhoevedorp bevindt zich aan de Sloterweg en het Lorentzplein.

Scholen

Badhoevedorp heeft tegenwoordig enkel basisscholen, te weten de:

 • Burgemeester Amersfoordtschool (openbaar),
 • G.Th. Rietveldschool (Daltononderwijs),
 • Dr. Plesmanschool (rooms-katholiek), vroeger de Sint Jozefschool geheten.
 • Oranje-Nassauschool (protestants-christelijk).

In het dorp was ook bloeiend voortgezet onderwijs, met het openbare Haarlemmermeer Lyceum en de christelijke Oranje Nassau School. De eerste vestiging van het lyceum was in Badhoevedorp, met docenten als Henriëtte Boas en leerlingen als Bas Heijne. Later kwam er er een tweede vestiging in Hoofddorp, nadat deze door de gemeente tot hoofdvestiging was verklaard werd het lyceum in Badhoevedorp in 1985, ondanks het hoge leerlingenaantal, gesloten. Voor het vervolgonderwijs zijn de scholieren uit het dorp sindsdien aangewezen op Amsterdam, Haarlem, Hoofddorp of Amstelveen.

 

Kerken

Badhoevedorp heeft twee kerken: de rooms-katholieke HH. Engelbewaarderskerk en de Pelgrimskerk behorend aan de gemeente Badhoevedorp/Lijnden van de Protestantse Kerk in Nederland. De Pelgrimskerk is de voormalige Gereformeerde Kerk. De hervormde Immanuelkerk heeft begin 21e eeuw moeten wijken voor appartementen.

Sport

In Badhoevedorp zijn verschillende sportverenigingen actief. Dit zijn:

R.K.S.V. Pancratius (voetbal)

SC Badhoevedorp (voetbal, honkbal, softbal)

Kombij Sport (volleybal, atletiek, tafeltennis)

TV Badhoevedorp (tennis)

KV Badhoevedorp (korfbal)

ZV de Waterwolf (zwemsport, waterpolo, duiken)

BC Badhoevedorp (badminton)

Kringroep den Aemstelle (hondensport)

Badhoevese Bridgeclub (kaarten)

Net over de brug van Badhoevedorp in Amsterdam-Sloten is hockeyclub Xenios

Scoutinggroepen

Buiten de sportverenigingen telt Badhoevedorp ook twee scoutinggroepen, te weten:

Leeghwatergroep (waterscouting)

Lady Baden Powell (landscouting voor meisjes)

Conclusie

Deze charmante woning ligt op goede afstand van het centrum, waar diverse leuke winkels van hoge kwaliteit en met nog echte service en kennis zich bevinden. Het dorp heeft drie supermarkten en twee banken en een openbare bibliotheek. Er zijn goede gerenommeerde scholen, diverse sport- en recreatievoorzieningen, ouderenvoorzieningen, speelvoorzieningen en veel groen.

Kortom een prettige leefomgeving dicht bij het centrum van Amsterdam, Haarlem of Hoofddorp, nabij het Amsterdamse bos en aan het water van de ringvaart en de Nieuwe Meer.

Badhoevedorp heerlijk om te wonen.                        

Bron: Wikipedia

Locatie