For rent @Lijnden Akerdijk 21 Detached semi-bungalow with large garden, living and sleeping on the ground floor and staying and storage on the floor! - Lijnden

 • 01 Akerdijk 21 gevel 01a
 • 02 Akerdijk 21 gevel 01b
 • 03 Akerdijk 21 gevel 01c
 • 04 Akerdijk 21 gevel 01d
 • 05 Akerdijk 21 wk 01a
 • 06 Akerdijk 21 wk 01b
 • 07 Akerdijk 21 wk 01c
 • 08 Akerdijk 21 wk 01d
 • 09 Akerdijk 21 wk 01e
 • 10 Akerdijk 21 tuin 01a
 • 11 Akerdijk 21 tuin 01b
 • 12 Akerdijk 21 tuin 01c
 • 13 Akerdijk 21 tuin 01d
 • 14 Akerdijk 21 tuin 01e
 • 15 Akerdijk 21 tuin 01f
 • 16 Akerdijk 21 tuin 01g
 • 17 Akerdijk 21 keuken 01a
 • 18 Akerdijk 21 keuken 01b
 • 19 Akerdijk 21 slk 01a
 • 20 Akerdijk 21 badk 01a
 • 21 Akerdijk 21 badk 01b
 • 22 Akerdijk 21 badk 01c
 • 23 Akerdijk 21 gevel 02a
 • 24 Akerdijk 21 gevel 02b
 • 25 Akerdijk 21 slk 02a
 • 26 Akerdijk 21 slk 02b
 • 27 Akerdijk 21 uitzicht
 • 28 Akerdijk 21 slk 03a
 • 29 Akerdijk 21 zolder 01a
 • 30 Akerdijk 21 entree 01a
 • 31 Akerdijk 21 entree 01b
 • 32 Akerdijk 21 garage 01a
 • 35 Akerdijk 21 gevel
 • 36 Akerdijk 21 straatbeeld
 • 37 Akerdijk 21 omgeving 01a
 • 38 Akerdijk 21 omgeving 01b

Verhuurd    

For rent @Lijnden Akerdijk 21 Detached semi-bungalow with large garden, living and sleeping on the ground floor and staying and storage on the floor!

 

This well maintained dyke home has a garden-oriented living room, a kitchen diner with built-in appliances, a utility room, a bedroom and a bathroom with bath and shower. On the floor there are 2 large rooms. The property is located on the dike with an unobstructed view of the Ringvaart at the front.

 

This property (construction period 1983) has been measured by us as well as possible according to the guidelines of the Nen-2580 standard and has approximately 144 m² usage area and approximately 360 m³ content, this does not include the storage room of approximately 6 m². These sizes are indicative. The entire house has double glazing. The energy label B has been issued for this property.

 

Layout:

Entrance, hall with vide, toilet and meter cupboard, garden-oriented living room of approximately 32 m² with sliding doors, kitchen diner approximately 14 m² with built-in appliances, corridor with pantry, bedroom approximately 14 m², bathroom with bathtub and shower.

Floor: on this floor are two large rooms approximately 21 and 20 m² in the hood and storage room with CV preparation.

 

Rent: € 1.500,– per month, excluding gas, water, electricity, cable and internet.

 

– This property can be rented for a limited time due to delayed personal use.

– For further conditions, see our own site.

– Available immediately.

– Viewing is only possible by appointment. If you are interested, you can contact us via email

 

Location:

The object to rent is located on the dike in Lijnden.

 

Accessibility:

The property for rent is located in Lijnden, near Badhoevedorp, Zwanenburg, Schiphol, Amsterdam and Haarlem. Access via the Badhoevedorp junction to the A9, A4 and A10.

 

Delivery level:

The building will be delivered in the current upholstered / furnished condition. An inventory list and an inspection report will be included as an appendix to the lease.

 

Availabilty:

The property is available immediately.

 

Lease agreement:

For a limited time based on the model approved by the lessor (see appendix).

HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE MVA GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (MODEL SEPTEMBER 2016)

 

Rental price adjustment:

If applicable. Modified annually based on the change in the calendar annual price index figure according to the consumer price index (CPI), series of all households, determined on the most recent time basis published by the Central Bureau of Statistics (CBS).

 

Rental time:

Minimum and maximum 1 year.

 

Payments:

Rent with automatic payment per month in advance.

 

Deposit:

Three months rent, or a bank guarantee for the same amount and valid until the last mentioned renewal date in the lease.

 

Service fee:

If applicable, a monthly advance payment will be calculated for an amount to be determined for cleaning, window cleaner, central heating maintenance and garden maintenance. This will be paid monthly with the rent.

 

Destination:

The destination of the object is living. The tenant is not permitted to give the leased property a different destination or to reallocate part of the rented property.

 

Te huur @Lijnden Akerdijk 21

 

Vrijstaande semibungalow met flinke tuin, wonen en slapen op de parterre en logeren en bergen op de verdieping!.

 

Deze prima onderhouden dijkwoning heeft een tuingerichte woonkamer, een woonkeuken met inbouwapparatuur, een bijkeuken, een slaapkamer en een badkamer met ligbad en douche. Op de verdieping bevinden zich nog 2 grote kamers. De woning is gelegen aan de dijk met aan de voorzijde vrij uitzicht over de Ringvaart.

 

Deze woning (bouwperiode 1983) is door ons zo goed als mogelijk opgemeten volgens de richtlijnen van de Nen-2580 norm en beschikt over circa 144 m² gebruiksoppervlak en circa 360 m³ inhoud, dit is exclusief de berging van circa 6 m². Deze maten zijn indicatief. De gehele woning is voorzien van dubbele beglazing. Voor deze woning is het energielabel B afgegeven.

 

Indeling:

Entree, hal met vide, toilet en meterkast, tuingerichte woonkamer van circa 32 m² met schuifpui, woonkeuken circa 14 m² met inbouwapparatuur, gang met bijkeuken, slaapkamer circa 14 m², badkamer met ligbad en douche.

Verdieping: op deze etage zijn twee grote kamers circa 21 en 20 m² in de kap en berging met cv-opstelling.

 

Huurprijs: € 1.500,– per maand, exclusief gas, water, elektra, kabel en internet.

 

– Deze woning is vanwege uitgesteld eigen gebruik te huur voor bepaalde tijd.

– Zie voor verdere voorwaarden onze eigen site.

– Per direct beschikbaar.

– Bezichtiging is uitsluitend mogelijk op afspraak. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen via email

 

Bijzonderheden

(English translation below)

 

Ligging:

Het te verhuren object is gelegen aan de dijk in Lijnden.

 

Bereikbaarheid:

Het te verhuren object is gelegen in Lijnden, nabij Badhoevedorp, Zwanenburg, Schiphol, Amsterdam en Haarlem. Ontsluiting via knooppunt Badhoevedorp naar A9, A4 en A10.

 

Opleveringsniveau:

Het pand wordt in de huidige gestoffeerde / gemeubileerde staat opgeleverd. Een inventarisatielijst en een inspectierapport zullen als bijlage bij het huurcontract worden opgenomen.

 

Beschikbaarheid:

Het pand is per direct beschikbaar.

 

Huurcontract:

Voor bepaalde tijd op basis van door verhuurder goedgekeurd model (zie bijlage).

HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE MVA GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (MODEL SEPTEMBER 2016)

 

Huurprijsaanpassing:

Indien van toepassing. Jaarlijks gewijzigd op basis van de wijziging van het kalenderjaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens, op de meest recente tijdsbasis vastgesteld gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Huurtijd:

Minimaal en maximaal 1 jaar.

 

Betalingen:

Huur bij automatische betaling per maand vooruit.

 

Waarborgsom:

Drie maanden huur, dan wel een bankgarantie voor hetzelfde bedrag en geldend tot de laatst genoemde verlengingsdatum in het huurcontract.

 

Servicekosten:

Indien van toepassing zal er maandelijks een voorschot voor een nader te bepalen bedrag voor schoonmaak, glazenwasser, cv-onderhoud en tuinonderhoud worden berekend-. Deze zal maandelijks gelijk met de huur dienen te worden betaald.

 

Bestemming:

De bestemming van het object is wonen. Het is huurder niet toegestaan een andere bestemming aan het gehuurde te geven, dan wel een gedeelte van het gehuurde anders te bestemmen.

Requirements:

 • The rented property is offered for rent for a family or a two-person household;
 • Rental to several people is not possible;
 • The tenant is not allowed to bring pets into the object to be rented;
 • The tenant will, in consultation with the landlord, keep track of the outside maintenance and the garden, possibly including in the service costs;
 • The tenant will make the property available for viewings in the event of sale or end of rental, in consultation with the broker.
 • The landlord will always be able to carry out maintenance on the rented property in consultation with the tenant.
 • Landlord and tenant have explicitly agreed that smoking is not allowed in the home.
 • Without the landlord's permission, the tenant is not permitted to make changes to the property, nor may walls be moved and the floor may not be drilled.
 • At the request of and in consultation with the lessor, the tenant will provide the lessor with access to the property to inspect the property.
 • The rented property is exclusively intended to be used as living space for the benefit of the tenant and the persons who belong directly to his family. The tenant is obliged to actually live in the rented property and to use it as his main residence. The tenant is not permitted to give the rented property a different destination.
 • The tenant may not allow other persons to live with him than those who belong directly to his family.
 • The tenant is not permitted to have the rented property used in whole or in part by third parties or to surrender it to third parties in sublet.
 • The tenant is not entitled to exercise a profession or business in any part of the rented property.
 • The tenant will use the rented property as a good tenant in accordance with the agreed destination.
 • The tenant will provide and keep the leased property with the necessary upholstery and furniture in accordance with the agreed destination.
 • The tenant is not permitted to place objects, loose waste, waste in bags or waste containers on outside areas of the rented property or the general use areas.
 • The lessor is not liable for damage to and / or theft of the goods stored by the space rented by the lessee.
 • The costs for gas, water and electricity are for the account of the Renter. The tenant must take care of the connection and registration with the relevant authorities.
 • Tenant is obliged to have or take out household effects and AVP insurance.
 • The tenant must take into account that the following matters will in any case be borne by the tenant if they occur:
 • Damage due to freezing of pipes
 • Clogging of sewer
 • Cleaning of property upon departure
 • The tenant is liable for the timely payment of the rent.
 • Drug use or cultivation / sharing is strictly forbidden, the rent can be terminated immediately and the tenant are liable for any costs.
 • What has been canceled in this rental agreement must be read as not applicable.

 

Reservation:

The client reserves the right to enter into an agreement with a rental candidate without stating a reason

refuse. Agreement will therefore be subject to the client's permission.

 

The assignment:

The NVM Conditions apply to this assignment.

 

Disclaimer:

This brochure has been compiled with care, but no rights can be derived from the contents. The dimensions and layout in the drawings may differ from reality.

 

Voorwaarden:

 • Het gehuurde wordt te huur aangeboden voor een gezin of een tweepersoonshuishouden;
 • Verhuur aan meerdere personen is niet mogelijk;
 • Het is huurder niet toegestaan huisdieren mee te nemen in het te huren object;
 • Huurder zal in overleg met verhuurder het buitenonderhoud en de tuin bijhouden, eventueel door te berekenen in de servicekosten;
 • Huurder zal de woning in geval van verkoop, dan wel einde huur voor bezichtigingen beschikbaar stellen een en ander in overleg met de makelaar.
 • Verhuurder zal in overleg met huurder te allen tijde onderhoud aan het gehuurde kunnen plegen.
 • Verhuurder en huurder zijn nadrukkelijk overeengekomen dat in de woning niet gerookt mag worden..

 

 • Zonder toestemming van verhuurder is het huurder niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de woning, ook mogen er geen muren verplaatst worden en mag er niet in de vloer worden geboord.
 • Huurder zal op verzoek van en in overleg met verhuurder, de verhuurder toegang verschaffen tot de woning om de woning te schouwen.
 • Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van huurder en de personen die direct tot zijn gezin behoren. Huurder is verplicht het gehuurde daadwerkelijk te bewonen en het als zijn hoofdverblijf te gebruiken. Het is huurder niet toegestaan een andere bestemming aan het gehuurde te geven.
 • Huurder mag geen andere personen bij zich doen inwonen dan die rechtstreeks tot zijn gezin behoren.
 • Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk door derden te laten gebruiken of aan derden in onderhuur af te geven.
 • Huurder is niet gerechtigd in enig gedeelte van het gehuurde een beroep of bedrijf uit te oefenen.
 • Huurder zal het gehuurde als een goed huurder overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruiken.
 • Huurder zal het gehuurde overeenkomstig de overeengekomen bestemming van de nodige stoffering en meubilering voorzien en voorzien houden.
 • Het is huurder niet toegestaan om voorwerpen, los afval, afval in zakken of afvalcontainers te plaatsen op buitenterreinen van het gehuurde of de algemene gebruiksruimten.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van de goederen, welke zijn opgeslagen door de door Huurder gehuurde ruimte.
 • De kosten ten behoeve van gas, water en elektra komen voor rekening van Huurder. Huurder dient zelf zorg te dragen voor de aansluiting en de tenaamstelling bij de desbetreffende instanties.
 • Huurder is verplicht een inboedel en AVP verzekering te hebben of af te sluiten.
 • Huurder dient er rekening mee te houden dat de volgende zaken in ieder geval voor rekening van de huurder komen indien deze zich voordoen:

Schade ten gevolge van bevriezing van leidingen

Verstoppingen van riool

Schoonmaken van woning bij vertrek

 • De huurder is aansprakelijk voor het tijdig betalen van de huurpenningen.
 • Drugs gebruik of het telen / dealen ervan is strikt verboden, de huur kan hierbij direct worden ontbonden en de huurder zijn aansprakelijk voor de eventuele kosten.
 • Hetgeen in deze huurovereenkomst is doorgehaald dient gelezen te worden als niet van toepassing zijnde.

 

Voorbehoud:

Opdrachtgever behoudt zich, zonder opgave van reden, het recht voor een overeenkomst met een huur kandidaat te weigeren. Overeenstemming zal dus onder voorbehoud van toestemming opdrachtgever zijn.

 

De opdracht:

Op deze opdracht zijn de Voorwaarden NVM van toepassing.

 

Disclaimer:

Deze brochure is met zorgvuldigheid samengesteld, doch aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. In de tekeningen kan de maatgeving en de indeling afwijken van de werkelijkheid.

Verkoopvoorwaarden / conditions of sale

Verkoopvoorwaarden: Op deze verkoop zijn de volgende verkoopvoorwaarden van toepassing:
 • Wij adviseren potentiële kopers gebruik te maken van een beëdigd of gecertificeerd makelaar;
 • Biedingen dienen te allen tijde schriftelijk gestand gedaan te worden aan de verkopend makelaar;
 • In het kader van de Wet op de Identificatieplicht, dient een kandidaat koper zich te legitimeren;
 • In het kader van de Wwft (Wet Witwassen en Terrorismebestrijding) dienen we als makelaar onderzoek te doen naar de kandidaat kopers. Ook dienen we onderzoek te doen naar de afkomst van de gelden die worden aangewend om dit object te financieren;
 • De verkoper en de makelaar verkoper hebben een mededelingsplicht;
 • De aspirant-koper heeft een uitgebreide onderzoeksplicht;
 • De koper (of zijn makelaar) dient zelf onderzoek te doen naar de aanwezigheid of ontbreken van vergunningen van eventueel aanwezige aan- of bijgebouwen, dakkapellen en/of uitbouwen. De koper dient altijd zelf onderzoek te doen naar de volledigheid en/of juistheid van deze informatie.
 • Verkoper en de makelaar-verkoper verklaren uitdrukkelijk dat zij geen onderzoek hebben gedaan naar het vigerende bestemmingsplan. Wij adviseren koper dit wel te doen. Dit is mogelijk via de site www.ruimtelijkeplannen.nl
 • De potentiële koper dient in zijn voorstel(bieding) aan te geven er al of niet een bouwtechnische keuring zal plaatsvinden;
 • De keuze van de (bouw)technische keurder dient in overleg met de verkopend makelaar plaats te vinden;
 • Indien de verkoper instemt met een bouwtechnische keuring, verklaart de potentiële koper, onafhankelijk van de uitkomst van deze keuring, de inhoud, alsmede de privacy van de verkopers en het gekeurde object niet openbaar te maken;
 • De aspirant-koper dient ter beoordeling van en aan de verkopende makelaar aan te tonen, dat zijn of haar voorstel voldoende financieel is gewaarborgd;
 • De aspirant-koper dient aan de verkopende makelaar aan te geven in zijn of haar voorstel of de financieringsbehoefte in- of exclusief een overbruggingshypotheek is;
 • De koop van een woning (door de consument) is pas gesloten (rechtsgeldig) als de koopakte door zowel de koper als de verkoper is getekend;
 • Na het moment van ontvangst van een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft de koper nog drie dagen bedenktijd. In deze drie dagen kan hij zonder opgaaf van reden alsnog de koopakte ontbinden.
 • De overeenkomst zal worden vastgelegd in een koopakte (volgens het model van de Koninklijke Notariële beroepsorganisatie, Ring Amsterdam), door een door koper aan te wijzen notaris kantoorhoudende in de regio Haarlemmermeer of Amsterdam of binnen een straal van 10 km van het ter verkoop aangeboden object. Indien om moverende redenen hiervan wordt afgeweken, zal koper aan makelaar verkoper, een reiskostenvergoeding verschuldigd zijn voor zowel de heen- als terugreis, van € 75,-- per half uur excl. BTW, ingaande een kwartier na vertrek. De keuze van de notaris, dient ter goedkeuring aan verkoper te worden voorgelegd, door middel van een overzicht van de voor rekening van verkoper komende notariskosten;
 • Voor de koper van de woning is het raadzaam om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten;
 • Onkenhout Makelaars BV behoud zich het recht voor om kandidaat-kopers en huurders te toetsen bij diverse overheidsregisters om de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid te toetsen.
 • Indien verkoper het te verkopen object binnen de voor de belasting gestelde (teruggave)periode doorverkoopt en er is sprake van het zogenaamde “voordeel overdrachtsbelasting”, dan zal dit voordeel altijd ten gunste van de verkoper Zelfs als dat niet in het onderhandelingsproces is besproken.
 • Deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld in samenwerking met en in opdracht van de verkoopopdrachtgever. Het is echter mogelijk dat deze gegevens onjuist of verouderd zijn of mogelijk ontbreken. Geïnteresseerden zullen zelf ook onderzoek dienen te doen;
 • De Algemene voorwaarden NVM 2010 zijn van toepassing;
  Conditions of sale:   The following terms and conditions of sale apply to this sale:
 • We advise potential buyers to use a sworn or certified broker;
 • Bids must at all times be declared in writing to the selling broker;
 • Under the Compulsory Identification Act, a prospective buyer must identify himself;
 • In the context of the Wwft (Money Laundering and Counterterrorism Act), we as a broker must do research into potential buyers. We must also investigate the origin of the funds used to finance this object;
 • The seller and the broker seller have a duty to disclose;
 • The prospective buyer has an extensive research obligation;
 • The buyer (or his broker) must himself investigate the presence or absence of permits of any present or outbuildings, dormer windows and / or extensions. The buyer must always carry out his own investigation into the completeness and / or correctness of this information.
 • Seller and broker-seller explicitly declare that they have not investigated the current zoning plan. We advise the buyer to do this. This is possible via the website www.ruimtelijkeplannen.nl
 • The potential buyer must indicate in his proposal (bid) whether or not a building inspection will take place;
 • The (construction) technical inspector must be selected in consultation with the selling broker;
 • If the seller agrees to a building inspection, the potential buyer declares, irrespective of the outcome of this inspection, not to disclose the content, as well as the privacy of the sellers and the tested object;
 • The prospective buyer must demonstrate, at the discretion of and to the selling broker, that his or her proposal is sufficiently financially guaranteed;
 • The prospective buyer must indicate to the selling broker in his or her proposal whether the financing requirement is in- or exclusive a bridging mortgage;
 • The purchase of a home (by the consumer) is only concluded (legally valid) if the purchase deed has been signed by both the buyer and the seller;
 • After the moment of receipt of a purchase agreement signed by both parties, the buyer has three days to change his mind. In these three days he can still cancel the deed of sale without giving a reason.
 • The agreement will be recorded in a deed of sale (according to the model of the Royal Notarial Professional Organization, Ring Amsterdam), by a notary to be designated by the buyer and having offices in the Haarlemmermeer region or Amsterdam or within a radius of 10 km of the property offered for sale. object. If there are different reasons for this, the buyer will owe the broker the seller a travel allowance for both the outward and return journeys of € 75 per half hour excl. VAT, starting 15 minutes after departure. The choice of the notary must be submitted to the seller for approval, by means of an overview of the notary fees charged to the seller;
 • It is advisable for the buyer of the home to take out a life insurance policy;
 • Onkenhout Makelaars BV reserves the right to test prospective buyers and tenants with various government registers to test creditworthiness and reliability.
 • If the seller resells the item to be sold within the set (return) period for tax purposes and there is a so-called "transfer tax benefit", this benefit will always be for the benefit of the seller. Even if this has not been discussed in the negotiation process.
 • This information has been compiled as carefully as possible in collaboration with and on behalf of the sales client. However, it is possible that this information is incorrect, outdated or possibly missing. Interested parties will also have to do their own research;
 • The NVM 2010 General Terms and Conditions apply;
  Inschrijving getekende koopakte in de openbare registers Zowel verkoper als koper heeft de mogelijkheid om de notaris opdracht te geven om de door beide partijen getekende koopakte in te schrijven in de daartoe bestemde openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Dit gebeurt door aanbieding van een *afschrift* uittreksel van dit koopcontract aan de bewaarder van voormelde Dienst.   Ter toelichting op de keuze om de koop wel of niet in te schrijven in de daartoe bestemde openbare registers is koper op het volgende gewezen:   Ingevolge artikel 7:3 lid 3 Burgerlijk Wetboek kunnen tegen de koper wiens koop is ingeschreven niet worden ingeroepen:
 • een na de inschrijving van die koop tot stand gekomen vervreemding of bezwaring door de verkoper, behoudens de in dat artikellid uitzonderingen;
 • vervreemdingen of bezwaringen die plaatsvinden als vervolg op de onder a bedoelde vervreemding of bezwaring door de verkoper;
 • een onderbewindstelling die na de inschrijving van de koop is tot stand gekomen of die, zo zij tevoren was tot stand gekomen, toen niet in de openbare registers was ingeschreven, dit laatste tenzij de koper haar op het tijdstip van de inschrijving van de koop kende;
 • een na de inschrijving van de koop tot stand gekomen verhuring of verpachting;
 • een na de inschrijving van de koop ingeschreven beding als bedoeld in artikel 252 van Boek 6;
 • een executoriaal of conservatoir beslag waarvan het proces-verbaal na de inschrijving van de koop is ingeschreven;
 • een faillissement of surséance van betaling van de verkopers of toepassing ten aanzien van hem van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, uitgesproken na de dag waarop de koop is ingeschreven.
Het recht als bedoeld in lid 1 van dit artikel komt niet aan koper toe indien blijkt dat hij daarvan binnen zes maanden vóór ondertekening van dit koopcontract reeds eerder gebruik heeft gemaakt ter zake van een koopovereenkomst met betrekking tot het verkochte tussen dezelfde partijen.   De kosten van inschrijving van de koop, zoals de onderzoeks- en inschrijvingskosten van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, en de over die kosten verschuldigde omzetbelasting, zijn voor rekening van degene die de inschrijving wenst.   Verkoper heeft aangegeven geen aanleiding te hebben om de koopakte in te schrijven. Indien de koper de koopakte wenst in te schrijven, dan kan hij dit vooraf of tijdens de koopakte bespreking aangeven. De kosten hiervan (gemiddeld tussen de € 200,- en € 300,-) zijn in dat geval voor zijn rekening.   Registration of signed deed of sale in the public registers   Both seller and buyer have the option to instruct the notary to register the deed of sale signed by both parties in the public registers of the Land Registry Service and the public registers intended for this purpose. This is done by offering a * copy * extract of this purchase contract to the depositary of the aforementioned Service.   In order to explain the choice of whether or not to register the purchase in the public registers provided for this purpose, the buyer was informed of the following:   Pursuant to Article 7: 3, paragraph 3 of the Dutch Civil Code, the following cannot be invoked against the buyer whose purchase is registered:
 • alienation or encumbrance by the seller after registration of that purchase, subject to the exceptions in that paragraph;
 • alienations or encumberments that take place as a follow-up to the alienation or encumberment referred to in a) by the seller;
 • an administration order that came into existence after the registration of the purchase or which, if it had been concluded beforehand, when it was not registered in the public registers, the latter unless the buyer knew it at the time of registration of the purchase ;
 • a lease or lease concluded after the registration of the purchase;
 • a stipulation registered after the registration of the purchase as referred to in Article 252 of Book 6;
 • an enforceable or conservatory seizure, the official report of which is registered after the purchase has been registered;
 • bankruptcy or suspension of payment of the sellers or application with regard to him of the debt rescheduling scheme for natural persons, pronounced after the day on which the purchase was registered.
  The right as referred to in paragraph 1 of this article does not belong to the buyer if it appears that he has already made use of this within six months prior to the signing of this purchase contract with regard to a purchase agreement with regard to the sale between the same parties.   The costs of registering the purchase, such as the investigation and registration costs of the Land Registry Office and the public registers, and the sales tax due on those costs, are for the account of the person who wishes to register.   The seller has indicated that he has no reason to register the deed of purchase. If the buyer wishes to register the purchase deed, he can indicate this beforehand or during the purchase deed discussion. The costs of this (on average between € 200 and € 300) are in that case for his account.

Energielabel

Energielabel Verkoper zal voor de overdracht aan koper een Energielabel overhandigen.

Bouwkwaliteit / Build quality

Bouwkwaliteit / Build quality Bij de verkoop van dit object is onderstaande bepaling van toepassing. Zodra een gegadigde, koper wordt, verklaart hij met het aangaan van de overeenkomst bekend te zijn met deze bepaling. Indien door verkoper gewenst kan onderstaande bepaling worden opgenomen in de op te maken koopakte.   Bouwkwaliteit De koper verklaart ermee bekend te zijn dat de betreffende woning geen recente woning kan zijn en dat de eisen die aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld (aanzienlijk) lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. Daarnaast is er een continue doorontwikkeling van verschillende bouwmethoden en visies op verschillende bouwwijzen, waarbij er voortschrijdende inzichten kunnen ontstaan, die een eerdere bouwwijze als kwalitatief minder kunnen beoordelen.   Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de funderingen, de vloeren, de muren, de plafonds, eventuele verbouwingen, de leidingen voor de elektriciteit, water en gas, de riolering, de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en de afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam etc.). Bouwkundige kwaliteits-gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op hetgeen in de op te maken koopakte omschreven woongebruik.   De koper verklaart hiermee bekend te zijn en ook met het feit dat de verkoper geen enkele aansprakelijkheid wil aanvaarden met betrekking tot zichtbare en onzichtbare/ verborgen gebreken van eventuele verbouwing, renovaties, aan- of opbouwen van meer recentere datum. In afwijking van de op te maken koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet- beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper.   Bij deze verkoop wordt er vanuit gegaan dat de koper voornemens is, de onroerende zaak te gebruiken als woonhuis, waardoor de onroerende zaak in afwijking van de eerste en derde zin van het hiervoor genoemde, pas na sloop/verbouwing/renovatie/restauratie de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Deze sloop/verbouwing/renovatie/restauratie komt geheel voor rekening en risico van koper, evenals het geheel of gedeeltelijk ontbreken van één of meer eigenschappen voor normaal gebruik, waarvan pas ten tijde van of na sloop/verbouwing/renovatie/restauratie blijkt. De gevolgen van het aanvragen en verkrijgen of het niet verkrijgen van vergunningen, toestemmingen, vrijstellingen, ontheffingen e.d. die met deze sloop/verbouwing/renovatie/restauratie te maken hebben, komen eveneens geheel voor rekening van koper.   Hieronder vallen onder meer zichtbare en onzichtbare gebreken die het gevolg zijn van het niet bouwen conform de bouwvoorschriften/ bouwvergunningen/ bestemmingsplanbepalingen e.d. In dit kader verklaart de koper tevens, in te stemmen met het gegeven, dat de model-tekst uit de op te maken koopakte niet van toepassing zal zijn.   Verkoper staat ervoor in dat hij aan koper alle inlichtingen/ feiten heeft verschaft die verkoper in het kader van de mededelingsplicht aan koper behoort over te brengen, met dien verstande dat inlichtingen/ feiten die aan koper bekend of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst niet door verkoper behoeven te worden verstrekt.   Indien koper meer informatie wenst over de bouwkundige staat, is het uiteraard mogelijk, dat hij voor eigen risico en rekening in overleg met de verkoper en/of zijn makelaar een onderzoek kan laten uitvoeren.   Op basis van deze clausule komen partijen overeen dat na de levering te ontdekken (verborgen) gebreken voor rekening en risico van koper zijn.   Build quality   The following provision applies to the sale of this item. As soon as a candidate becomes a buyer, he declares to be familiar with this provision when entering into the agreement. If desired by the seller, the following provision may be included in the purchase deed to be drawn up.   Build quality The buyer declares that he is aware that the home in question cannot be a recent home and that the requirements that may be imposed on the building quality are (considerably) lower than with new (er) homes. In addition, there is a continuous development of different building methods and visions of different building methods, whereby advancing insights can arise that can judge a previous building method as qualitatively less.   Unless the seller has guaranteed its quality, he is not responsible for the foundations, the floors, the renovations, the pipes, for the electricity, water and gas, the sewage system, the absence of bursting or rising moisture and the absence of any vermin. or fungi (such as woodworm, boktor, fungus etc.). Structural quality defects are considered not to have a restrictive effect on what is described in the purchase deed to be drawn up.   The buyer declares to be aware of this and also to the fact that the seller does not want to accept any liability with regard to visible and invisible / hidden defects of any renovation, renovations, building or building of a more recent date.   In deviation from the deed of purchase to be drawn up and Article 7:17, paragraphs 1 and 2 of the Dutch Civil Code, the total or partial lack of one or more properties of the immovable property for normal and special use and any other non-acceptance of the item the agreement at the expense and risk of the buyer.   With this sale it is assumed that the buyer intends to use the immovable property as a residential home, so that the immovable property, contrary to the first and third sentence of the aforementioned, only has its actual properties after demolition / renovation / renovation / restoration owning those required for normal use. This demolition / renovation / renovation / restoration is entirely at the expense and risk of the buyer, as well as the total or partial lack of one or more properties for normal use, which only become apparent at the time of or after demolition / renovation / renovation / restoration. The consequences of applying for and obtaining or not obtaining permits, permissions, exemptions, exemptions and the like that have to do with this demolition / renovation / renovation / restoration are also entirely at the expense of the buyer. This includes, among other things, visible and invisible defects that are the result of not building in accordance with building regulations / building permits / zoning plan provisions and the like. In this context, the buyer also declares, in agreement with the fact, that the model text from the deed of sale to be drawn up will not apply.   The seller warrants that he has provided the buyer with all information / facts that the seller ought to convey to the buyer in the context of the duty to disclose, on the understanding that information / facts that are known or known to the buyer at the time of conclusion coming from the purchase agreement need not be provided by the seller.   If the buyer wants more information about the structural condition, it is of course possible that he can have an investigation conducted at his own risk and expense in consultation with the seller and / or his broker.   On the basis of this clause, the parties agree that (hidden) defects to be discovered after delivery are for the account and risk of the buyer.

Toelichtingsclausule Meetinstructie / Explanation clause Measurement instruction

Toelichtingsclausule Meetinstructie / Explanation clause Measurement instruction   Bij de verkoop van dit object is onderstaande bepaling van toepassing. Zodra een gegadigde, koper wordt, verklaart hij met het aangaan van de overeenkomst bekend te zijn met deze bepaling. Indien door verkoper gewenst kan onderstaande bepaling worden opgenomen in de op te maken koopakte.   De makelaar heeft (via en namens zijn verkoper) de NEN-2580 meting uitbesteed aan een externe, professionele en gespecialiseerde partij en hiermee beoogd de koper zo goed als mogelijk te informeren over de juiste maten van het object. Desalniettemin zijn de (eventuele maten in de) plattegronden slechts een indicatie van de werkelijkheid en kunnen afwijken van de feitelijke situatie.   Toelichtingsclausule Meetinstructie De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.   Op basis van deze Toelichtingsclausule komen partijen overeen dat na de levering te ontdekken afwijkingen in de maten voor rekening en risico van koper zijn.   Indien koper wenst, kan hij in zijn bieding een ontbindende voorwaarde voor een "eigen" NEN-2580 meting opnemen.   Explanation clause Measurement instruction   The following provision applies to the sale of this item. As soon as a candidate becomes a buyer, he declares to be familiar with this provision when entering into the agreement. If desired by the seller, the following provision may be included in the purchase deed to be drawn up.   The broker has (through and on behalf of his seller) outsourced the NEN-2580 measurement to an external, professional and specialized party and aims to inform the buyer as well as possible about the correct dimensions of the object. Nevertheless, the (possible dimensions in the) floor plans are only an indication of reality and may deviate from the actual situation.   Explanation clause Measurement instruction   The Measurement instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.   On the basis of this Explanation Clause, the parties agree that deviations in the dimensions to be discovered after delivery are for the account and risk of the buyer.   If the buyer wishes, he can include in his bid a resolutive condition for an "own" NEN-2580 measurement.

Asbestclausule / Asbestos clause

Asbestclausule / Asbestos clause   Bij de verkoop van dit object is onderstaande bepaling van toepassing. Zodra een gegadigde, koper wordt, verklaart hij met het aangaan van de overeenkomst bekend te zijn met deze bepaling. Indien door verkoper gewenst kan onderstaande bepaling worden opgenomen in de op te maken koopakte.   Asbestclausule Het is verkoper niet bekend dat in/of om het object asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn of verwerkt zijn. Overigens geeft dit geen volledige zekerheid. In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/ materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking van dit artikel in de nog op te maken koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper. Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden. Indien koper meer informatie wenst over aanwezige asbest, is het uiteraard mogelijk, dat hij voor eigen risico en rekening in overleg met de verkoper en/of zijn makelaar een onderzoek kan laten uitvoeren.   Op basis van deze asbestclausule komen partijen overeen dat de kosten van verwijdering, sanering en/of bijbehorende maatregelen van na de levering te ontdekken asbest of asbesthoudend materiaal voor rekening en risico van koper zijn     Asbestos clause   When selling this object, the following provision applies. As soon as a candidate becomes a buyer, he declares that he is aware of this provision when entering into the agreement. If the seller wishes, the following provision can be included in the deed of sale to be drawn up.   Asbestos clause The seller is not aware that asbestos or asbestos-containing materials are present or processed in / or around the object. Incidentally, this does not provide complete certainty. The immovable property may contain asbestos-containing substances / materials. If these are removed, the buyer must take measures and provisions that the legislation prescribes. Buyer declares to be aware of this legislation and accepts all liability and consequences that may arise from the presence of asbestos and / or the removal of asbestos from the immovable property. Contrary to this article in the deed of sale still to be drawn up and Article 7:17 paragraph 1 and 2 of the Dutch Civil Code, the partial or complete absence of one or more properties of the immovable property for normal and special use and any other failure to respond of the matter to the agreement as a result of the presence of any asbestos in any composition and / or at any place whatsoever at the expense and risk of the buyer. This has been taken into account when determining the purchase price. If the buyer wishes more information about the asbestos present, it is of course possible that he can have an investigation carried out at his own risk and expense, in consultation with the seller and / or his broker.   On the basis of this asbestos clause, the parties agree that the costs of removal, remediation and / or associated measures of asbestos or materials containing asbestos to be discovered after delivery are for the account and risk of the buyer.

Lijnden

Lijnden (oorspronkelijk De Lijnden) is een dorp in de gemeente Haarlemmermeer, in de Nederlandse provincie Noord-Holland met in 2008 914 inwoners. Het dorp is genoemd naar het gemaal De Lynden, een van de drie stoomgemalen die de Haarlemmermeer hebben drooggemaakt.

Bij de inpoldering is voor de ringvaart bij Lijnden door een landtong heen gegraven; de huidige Raasdorperweg loopt nog langs de rand van die landtong.

De bebouwing is gesitueerd rondom het gemaal, aan de ringdijk (Akerdijk en Lijnderdijk) en aan de Hoofdweg langs de Hoofdvaart.
Ten zuidoosten van Lijnden ligt een bedrijventerrein (Lijnden-Oost of Airport Business Park Lijnden) met aan de Luchthaven Schiphol gerelateerde bedrijven, en vervolgens Badhoevedorp. Door het bedrijventerrein loopt de Amsterdamse Baan, die Amsterdam Nieuw-West verbindt met de A9.

Ten noorden via de Lijnderdijk ligt Zwanenburg, ten westen via de Schipholweg kom je bij Boesingheliede. Tussen Lijnden en Boesingheliede ligt het autowegen-Knooppunt Raasdorp.

De twee kerken van Lijnden zijn beide buiten gebruik gesteld. De Rooms-Katholieke Sint Franciscus van Saleskerk uit 1859 aan de zuidwestkant van het dorp, de oudste Rooms-Katholieke kerk van Haarlemmermeer, is in 2002 aan het gebruik onttrokken. Voorts was er de hervormde Geloof en Liefde-kerk uit 1935. De hervormden van Lijnden zijn in 1969 samengegaan met de hervormden en later ook met de gereformeerden van Badhoevedorp, waarna in 2001 dit gebouw voor de eredienst gesloten is.

Lijnden herbergde de eerste school in de Haarlemmermeer: School 1. Deze school heeft bestaan van 1861 tot 1994.

Lijnden, een prima plek om te wonen.

Bron: Wikipedia

Locatie