Dennenlaan 113 - Zwanenburg

 • 01 Dennenlaan 113 hoofdfoto
 • 02 Dennenlaan 113 uitzicht
 • 03 Dennenlaan 113 voorfoto
 • 04 Dennenlaan 113 etalage 01a
 • 05 Dennenlaan 113 etalage 01b
 • 06 Dennenlaan 113 etalage 01c
 • 07 Dennenlaan 113 entree
 • 08 Dennenlaan 113 etalage 01d
 • 09 Dennenlaan 113 kantoor 01a
 • 10 Dennenlaan 113 kantoor 01b
 • 11 Dennenlaan 113 keuken
 • 12 Dennenlaan 113 kantoor 02
 • 13 Dennenlaan 113 toilet
 • 14 Dennenlaan 113 trap naar kelder
 • 15 Dennenlaan 113 kelder
 • 16 Dennenlaan 113 gevel
 • 17 Dennenlaan 113 uitzicht
 • 18 Dennenlaan 113 omgeving
 • 19 Dennenlaan 113 omgeving
 • 20 Dennenlaan 113 omgeving

Verhuurd    
Gebruiksoppervlak: 108 m²Inhoud: 527 m³Externe bergruimte: 34 m²Kamers: 4 Bouwperiode: 1967

Te huur @Zwanenburg, Dennenlaan 113

Representatieve en multifunctionele bedrijfsruimte op zichtlocatie in het hart van Zwanenburg!

 

Dit op een uitstekende locatie in Zwanenburg gelegen hoekpand heeft onder meer de volgende bestemmingen. Zo is het onder meer mogelijk om in dit object de volgende functies uit te voeren: detailhandel, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, horeca-activiteiten tot en met categorie 2 zoals opgenomen in de bij dit plan behorende Staat van Horeca-activiteiten.

Indeling:
Begane grond:
Entree, tochtportaal met entree naar open multifunctionele ruimte (circa 60,7 m²), bijvoorbeeld deels geschikt als etalage, maar ook als kantoorruimte, winkelruimte, ontvangstruimte of iets soortgelijks.

Achter deze ruimtes zijn twee kantoor-/bespreekkamers van circa 17,3 m² en circa 10,3 m², een keuken (circa 7,4 m²), een tussengang met dubbele toiletgroep en een trap naar de kelder.

Kelder:
Multifunctionele kelderruimte van circa 34 m², bijvoorbeeld geschikt als archiefruimte, opslag of kantoor.   

Het te verhuren object maakt onderdeel uit van een verhuurde vastgoedbelegging in Zwanenburg aan “de Kom” in de belangrijkste winkelstraat (Dennenlaan in het centrum van het dorp met voldoende gratis parkeergelegenheid “blauwe zone”. voor de deur aan de openbare weg en in de directe omgeving .

De winkels liggen in het ruimtelijke plan Hart van Zwanenburg.

 

Overige informatie:

Verhuurbare oppervlakte

Dennenlaan 113: circa 108 m² VVO begane grond en 34 m² kelder. Ter indicatie hebben we een meetrapport en plattegronden laten opmaken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Ligging:

Het pand is gelegen in het winkelgebied van Zwanenburg dat centraal is gesitueerd tussen Haarlem en Amsterdam nabij de uitvalswegen.

 

Voorzieningen:

 • Nutsvoorzieningen : Elektra, water, riolering en voorbereiding telecommunicatie;
 • Verwarming : Centrale verwarming middels blokverwarming (bijdrage voorschot servicekosten);
 • Elektrotechniek : Elektrische installatie;

 

Bereikbaarheid:

Het object is gelegen in Zwanenburg, nabij Halfweg. ontsluiting via Haarlemmerweg naar A9, A4, A5 en A10. Het object heeft voldoende openbare parkeergelegenheid.

 

Opleveringsniveau:

De ruimte kan in lege (kale) staat worden opgeleverd. De huidige huurder heeft aangegeven dat de aanwezige inboedel (roerende zaken) kunnen worden overgenomen. Bij de makelaar is een lijst aanwezig. Hij kan ook bemiddelen bij de overname van deze zaken. Echter een en ander zal los komen te staan van de met de verhuurder af te sluiten huurovereenkomst.

 

Beschikbaarheid:

Het pand is in overleg beschikbaar.

 

Huurprijs:

 • De (ingroei)huur van het pand bedraagt € 1.750,- per maand met een jaarlijkse indexatie plus 3% voor een periode van 5 jaar.
 • Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en exclusief servicekosten, gas, water en elektriciteit.

 

VVE

De appartementsrechten maken deel uit van de Vereniging van Eigenaren Esdoornlaan 2-48, Dennenlaan 113-129 te Zwanenburg, bestaande uit 24 woningen en 7 winkels.

 

Servicekosten:

De meest recente specificatie van de servicekosten volgt nog. De laatst bekende bijdrage aan de VvE is voor de Dennenlaan 113 is € 140,-- per maand ten behoeve van servicekosten en het voorschot voor de blokverwarming.

 

Huurcontract:

Conform standaardmodel verhuurder, dan wel ROZ huurcontract.

 

Huurprijsaanpassing:

Jaarlijks gewijzigd op basis van de wijziging van het kalenderjaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens, op de meest recente tijdsbasis

vastgesteld gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) plus 3% voor een periode van 5 jaar.

 

Huurtijd:

Flexibel met een minimum van twee jaar;

 

Betalingen:

Huur en BTW bij automatische betaling per maand vooruit.

 

Waarborgsom:

Drie maanden huur vermeerderd met BTW, dan wel een bankgarantie voor hetzelfde bedrag en geldend tot de laatst genoemde verlengingsdatum in het huurcontract.

 

Voorbehoud:

Overeenstemming, zal onder voorbehoud van toestemming opdrachtgever zijn.

Opdrachtgever behoudt zich, zonder opgave van reden, het recht voor een overeenkomst met

een huur kandidaat te weigeren.

Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en/of wij niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

 

De opdracht:

Op deze opdracht zijn de Voorwaarden van de NVM van toepassing. Tevens verwijzen wij hiervoor naar onze eigen website.

Toelichtingsclausule Meetinstructie

Bij de verkoop van dit object is onderstaande bepaling van toepassing. Zodra een gegadigde, koper wordt, verklaart hij met het aangaan van de overeenkomst bekend te zijn met deze bepaling. Indien door verkoper gewenst kan onderstaande bepaling worden opgenomen in de op te maken koopakte. De makelaar heeft (via en namens zijn verkoper) de NEN-2580 meting uitbesteed aan een externe, professionele en gespecialiseerde partij en hiermee beoogd de koper zo goed als mogelijk te informeren over de juiste maten van het object. Desalniettemin zijn de (eventuele maten in de) plattegronden slechts een indicatie van de werkelijkheid en kunnen afwijken van de feitelijke situatie. Toelichtingsclausule Meetinstructie De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Op basis van deze Toelichtingsclausule komen partijen overeen dat na de levering te ontdekken afwijkingen in de maten voor rekening en risico van koper zijn. Indien koper wenst, kan hij in zijn bieding een ontbindende voorwaarde voor een "eigen" NEN-2580 meting opnemen.

Asbestclausule

Asbestclausule Bij de verkoop van dit object is onderstaande bepaling van toepassing. Zodra een gegadigde, koper wordt, verklaart hij met het aangaan van de overeenkomst bekend te zijn met deze bepaling. Indien door verkoper gewenst kan onderstaande bepaling worden opgenomen in de op te maken koopakte. Asbestclausule Het is verkoper niet bekend dat in/of om het object asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn of verwerkt zijn, anders dan mogelijk beschreven in de verkoopinformatie bij “bekende bijzonderheden”. Overigens geeft dit geen volledige zekerheid. In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/ materialen aanwezig/verwerkt zijn. Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking van dit artikel in de nog op te maken koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid/verwerking van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper. Indien koper meer informatie wenst over aanwezige asbest, is het uiteraard mogelijk, dat hij voor eigen risico en rekening in overleg met de verkoper en/of zijn makelaar een onderzoek kan laten uitvoeren. Op basis van deze asbestclausule komen partijen overeen dat de kosten van verwijdering, sanering en/of bijbehorende maatregelen van na de levering mogelijk te ontdekken asbest of asbesthoudend materiaal voor rekening en risico van koper zijn

Zwanenburg

Zwanenburg is een dorp in de gemeente Haarlemmermeer, in de Nederlandse provincie Noord-Holland met (in 2011) 7.570 inwoners.

Zwanenburg vormt feitelijk een dubbeldorp met Halfweg, dat tot de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude behoort. Het dorp Zwanenburg is in 1913 vernoemd naar het huis Swanenburg in Halfweg, dat eertijds dienst deed als gemeenlandshuis van Rijnland. Later werd hierin de suikerfabriek Holland, nog later CSM, gevestigd. De Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder scheidt de beide dorpen, die door enkele bruggen worden verbonden. Dit zijn: de brug Halfweg (eigenlijk naamloos) die de dorpskernen verbindt (tussen de Dennenlaan en de Oranje Nassaustraat), de Weerenbrug (tussen de Weerenweg in Zwanenburg West en de Haarlemmerstraatweg) en de Bietenbrug (fietsbrug van de Domineeslaan naar Sugar City).

De volgende wijken worden onderscheiden: Zwanenburg Zuid, Zwanenburg Noordoost en Zwanenburg West.

Zwanenburg dankt zijn bestaan aan de vestiging van landarbeiders na de drooglegging van Haarlemmermeer. Deze mensen bouwden hun huizen onderaan de dijk op de goedkopere gronden. De ontwikkeling van Zwanenburg is niet los te zien van die van Halfweg. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog vond er een uitbreiding plaats van het dorp, en in de jaren 60 werd Zwanenburg nog verder uitgebreid.[1]

Zwanenburg ligt onder de aanvliegroute van de Zwanenburgbaan en Polderbaan van de Luchthaven Schiphol.

Aan de zuidkant van het dorp is een park van 35 hectare aangelegd, tussen de Ringvaart (Lijnderdijk), Westrandweg, IJweg (N519) en Olmenlaan. Het gebied van het voormalige buitenzwembad vormt de entree vanaf de Lijnderdijk. Park Zwanenburg werd in 2010 geopend.

Bron: Wikipedia

Locatie