Akerdijk 21 - Lijnden

 • 01 Akerdijk 21 gevel 01a
 • 02 Akerdijk 21 gevel 01b
 • 03 Akerdijk 21 gevel 01c
 • 04 Akerdijk 21 gevel 01d
 • 05 Akerdijk 21 wk 01a
 • 06 Akerdijk 21 wk 01b
 • 07 Akerdijk 21 wk 01c
 • 08 Akerdijk 21 wk 01d
 • 09 Akerdijk 21 wk 01e
 • 10 Akerdijk 21 tuin 01a
 • 11 Akerdijk 21 tuin 01b
 • 12 Akerdijk 21 tuin 01c
 • 13 Akerdijk 21 tuin 01d
 • 14 Akerdijk 21 tuin 01e
 • 15 Akerdijk 21 tuin 01f
 • 16 Akerdijk 21 tuin 01g
 • 17 Akerdijk 21 keuken 01a
 • 18 Akerdijk 21 keuken 01b
 • 19 Akerdijk 21 slk 01a
 • 20 Akerdijk 21 badk 01a
 • 21 Akerdijk 21 badk 01b
 • 22 Akerdijk 21 badk 01c
 • 24 Akerdijk 21 gevel 02b
 • 23 Akerdijk 21 gevel 02a
 • 25 Akerdijk 21 slk 02a
 • 26 Akerdijk 21 slk 02b
 • 27 Akerdijk 21 uitzicht
 • 28 Akerdijk 21 slk 03a
 • 29 Akerdijk 21 zolder 01a
 • 30 Akerdijk 21 entree 01a
 • 31 Akerdijk 21 entree 01b
 • 32 Akerdijk 21 garage 01a
 • 35 Akerdijk 21 gevel
 • 36 Akerdijk 21 straatbeeld
 • 37 Akerdijk 21 omgeving 01a
 • 38 Akerdijk 21 omgeving 01b

Te huur Huurprijs € 1.500 per maand
Gebruiksoppervlak: 144 m²Kavel: 400 m²Kamers: 4 Bouwperiode: 1983

Te huur @Lijnden Akerdijk 21

(English translation below)

 

Vrijstaande semibungalow met flinke tuin, wonen en slapen op de parterre en logeren en bergen op de verdieping!

 

Deze prima onderhouden dijkwoning heeft een tuingerichte woonkamer, een woonkeuken met inbouwapparatuur, een bijkeuken, een slaapkamer en een badkamer met ligbad en douche. Op de verdieping bevinden zich nog 2 grote kamers. De woning is gelegen aan de dijk met aan de voorzijde vrij uitzicht over de Ringvaart.

 

Deze woning (bouwperiode 1983) is door ons zo goed als mogelijk opgemeten volgens de richtlijnen van de Nen-2580 norm en beschikt over circa 144 m² gebruiksoppervlak en circa 360 m³ inhoud, dit is exclusief de berging van circa 6 m². Deze maten zijn indicatief. De gehele woning is voorzien van dubbele beglazing. Voor deze woning is het energielabel B afgegeven.

 

Indeling:

Entree, hal met vide, toilet en meterkast, tuingerichte woonkamer van circa 32 m² met schuifpui, woonkeuken circa 14 m² met inbouwapparatuur, gang met bijkeuken, slaapkamer circa 14 m², badkamer met ligbad en douche.

Verdieping: op deze etage zijn twee grote kamers circa 21 en 20 m² in de kap en berging met cv-opstelling.

 

Huurprijs: € 1.500,– per maand, exclusief gas, water, elektra, kabel en internet.

 

– Deze woning is vanwege uitgesteld eigen gebruik te huur voor bepaalde tijd.

– Zie voor verdere voorwaarden onze eigen site.

– Per direct beschikbaar.

– Bezichtiging is uitsluitend mogelijk op afspraak. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen via email

 

English translation

 

For rent @Lijnden Akerdijk 21

Detached semi-bungalow with large garden, living and sleeping on the ground floor and staying and storage on the floor!

 

This well maintained dyke home has a garden-oriented living room, a kitchen diner with built-in appliances, a utility room, a bedroom and a bathroom with bath and shower. On the floor there are 2 large rooms. The property is located on the dike with an unobstructed view of the Ringvaart at the front.

 

This property (construction period 1983) has been measured by us as well as possible according to the guidelines of the Nen-2580 standard and has approximately 144 m² usage area and approximately 360 m³ content, this does not include the storage room of approximately 6 m². These sizes are indicative. The entire house has double glazing. The energy label B has been issued for this property.

 

Layout:

Entrance, hall with vide, toilet and meter cupboard, garden-oriented living room of approximately 32 m² with sliding doors, kitchen diner approximately 14 m² with built-in appliances, corridor with pantry, bedroom approximately 14 m², bathroom with bathtub and shower.

Floor: on this floor are two large rooms approximately 21 and 20 m² in the hood and storage room with CV preparation.

 

Rent: € 1.500,– per month, excluding gas, water, electricity, cable and internet.

 

– This property can be rented for a limited time due to delayed personal use.

– For further conditions, see our own site.

– Available immediately.

– Viewing is only possible by appointment. If you are interested, you can contact us via email

Bijzonderheden

(English translation below)

 

Ligging:

Het te verhuren object is gelegen aan de dijk in Lijnden.

 

Bereikbaarheid:

Het te verhuren object is gelegen in Lijnden, nabij Badhoevedorp, Zwanenburg, Schiphol, Amsterdam en Haarlem. Ontsluiting via knooppunt Badhoevedorp naar A9, A4 en A10.

 

Opleveringsniveau:

Het pand wordt in de huidige gestoffeerde / gemeubileerde staat opgeleverd. Een inventarisatielijst en een inspectierapport zullen als bijlage bij het huurcontract worden opgenomen.

 

Beschikbaarheid:

Het pand is per direct beschikbaar.

 

Huurcontract:

Voor bepaalde tijd op basis van door verhuurder goedgekeurd model (zie bijlage).

HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE MVA GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (MODEL SEPTEMBER 2016)

 

Huurprijsaanpassing:

Indien van toepassing. Jaarlijks gewijzigd op basis van de wijziging van het kalenderjaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens, op de meest recente tijdsbasis vastgesteld gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Huurtijd:

Minimaal en maximaal 1 jaar.

 

Betalingen:

Huur bij automatische betaling per maand vooruit.

 

Waarborgsom:

Drie maanden huur, dan wel een bankgarantie voor hetzelfde bedrag en geldend tot de laatst genoemde verlengingsdatum in het huurcontract.

 

Servicekosten:

Indien van toepassing zal er maandelijks een voorschot voor een nader te bepalen bedrag voor schoonmaak, glazenwasser, cv-onderhoud en tuinonderhoud worden berekend-. Deze zal maandelijks gelijk met de huur dienen te worden betaald.

 

Bestemming:

De bestemming van het object is wonen. Het is huurder niet toegestaan een andere bestemming aan het gehuurde te geven, dan wel een gedeelte van het gehuurde anders te bestemmen.

 

Voorwaarden:

 • Het gehuurde wordt te huur aangeboden voor een gezin of een tweepersoonshuishouden;
 • Verhuur aan meerdere personen is niet mogelijk;
 • Het is huurder niet toegestaan huisdieren mee te nemen in het te huren object;
 • Huurder zal in overleg met verhuurder het buitenonderhoud en de tuin bijhouden, eventueel door te berekenen in de servicekosten;
 • Huurder zal de woning in geval van verkoop, dan wel einde huur voor bezichtigingen beschikbaar stellen een en ander in overleg met de makelaar.
 • Verhuurder zal in overleg met huurder te allen tijde onderhoud aan het gehuurde kunnen plegen.
 • Verhuurder en huurder zijn nadrukkelijk overeengekomen dat in de woning niet gerookt mag worden..

 

 • Zonder toestemming van verhuurder is het huurder niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de woning, ook mogen er geen muren verplaatst worden en mag er niet in de vloer worden geboord.
 • Huurder zal op verzoek van en in overleg met verhuurder, de verhuurder toegang verschaffen tot de woning om de woning te schouwen.
 • Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van huurder en de personen die direct tot zijn gezin behoren. Huurder is verplicht het gehuurde daadwerkelijk te bewonen en het als zijn hoofdverblijf te gebruiken. Het is huurder niet toegestaan een andere bestemming aan het gehuurde te geven.
 • Huurder mag geen andere personen bij zich doen inwonen dan die rechtstreeks tot zijn gezin behoren.
 • Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk door derden te laten gebruiken of aan derden in onderhuur af te geven.
 • Huurder is niet gerechtigd in enig gedeelte van het gehuurde een beroep of bedrijf uit te oefenen.
 • Huurder zal het gehuurde als een goed huurder overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruiken.
 • Huurder zal het gehuurde overeenkomstig de overeengekomen bestemming van de nodige stoffering en meubilering voorzien en voorzien houden.
 • Het is huurder niet toegestaan om voorwerpen, los afval, afval in zakken of afvalcontainers te plaatsen op buitenterreinen van het gehuurde of de algemene gebruiksruimten.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van de goederen, welke zijn opgeslagen door de door Huurder gehuurde ruimte.
 • De kosten ten behoeve van gas, water en elektra komen voor rekening van Huurder. Huurder dient zelf zorg te dragen voor de aansluiting en de tenaamstelling bij de desbetreffende instanties.
 • Huurder is verplicht een inboedel en AVP verzekering te hebben of af te sluiten.
 • Huurder dient er rekening mee te houden dat de volgende zaken in ieder geval voor rekening van de huurder komen indien deze zich voordoen:

Schade ten gevolge van bevriezing van leidingen

Verstoppingen van riool

Schoonmaken van woning bij vertrek

 • De huurder is aansprakelijk voor het tijdig betalen van de huurpenningen.
 • Drugs gebruik of het telen / dealen ervan is strikt verboden, de huur kan hierbij direct worden ontbonden en de huurder zijn aansprakelijk voor de eventuele kosten.
 • Hetgeen in deze huurovereenkomst is doorgehaald dient gelezen te worden als niet van toepassing zijnde.

 

Voorbehoud:

Opdrachtgever behoudt zich, zonder opgave van reden, het recht voor een overeenkomst met een huur kandidaat te

weigeren. Overeenstemming zal dus onder voorbehoud van toestemming opdrachtgever zijn.

 

De opdracht:

Op deze opdracht zijn de Voorwaarden NVM van toepassing.

 

Disclaimer:

Deze brochure is met zorgvuldigheid samengesteld, doch aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. In de tekeningen kan de maatgeving en de indeling afwijken van de werkelijkheid.

 

English translation

 

Location:

The object to rent is located on the dike in Lijnden.

 

Accessibility:

The property for rent is located in Lijnden, near Badhoevedorp, Zwanenburg, Schiphol, Amsterdam and Haarlem. Access via the Badhoevedorp junction to the A9, A4 and A10.

 

Delivery level:

The building will be delivered in the current upholstered / furnished condition. An inventory list and an inspection report will be included as an appendix to the lease.

 

Availabilty:

The property is available immediately.

 

Lease agreement:

For a limited time based on the model approved by the lessor (see appendix).

HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE MVA GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (MODEL SEPTEMBER 2016)

 

Rental price adjustment:

If applicable. Modified annually based on the change in the calendar annual price index figure according to the consumer price index (CPI), series of all households, determined on the most recent time basis published by the Central Bureau of Statistics (CBS).

 

Rental time:

Minimum and maximum 1 year.

 

Payments:

Rent with automatic payment per month in advance.

 

Deposit:

Three months rent, or a bank guarantee for the same amount and valid until the last mentioned renewal date in the lease.

 

Service fee:

If applicable, a monthly advance payment will be calculated for an amount to be determined for cleaning, window cleaner, central heating maintenance and garden maintenance. This will be paid monthly with the rent.

 

Destination:

The destination of the object is living. The tenant is not permitted to give the leased property a different destination or to reallocate part of the rented property.

 

Requirements:

 • The rented property is offered for rent for a family or a two-person household;
 • Rental to several people is not possible;
 • The tenant is not allowed to bring pets into the object to be rented;
 • The tenant will, in consultation with the landlord, keep track of the outside maintenance and the garden, possibly including in the service costs;
 • The tenant will make the property available for viewings in the event of sale or end of rental, in consultation with the broker.
 • The landlord will always be able to carry out maintenance on the rented property in consultation with the tenant.
 • Landlord and tenant have explicitly agreed that smoking is not allowed in the home.
 • Without the landlord's permission, the tenant is not permitted to make changes to the property, nor may walls be moved and the floor may not be drilled.
 • At the request of and in consultation with the lessor, the tenant will provide the lessor with access to the property to inspect the property.
 • The rented property is exclusively intended to be used as living space for the benefit of the tenant and the persons who belong directly to his family. The tenant is obliged to actually live in the rented property and to use it as his main residence. The tenant is not permitted to give the rented property a different destination.
 • The tenant may not allow other persons to live with him than those who belong directly to his family.
 • The tenant is not permitted to have the rented property used in whole or in part by third parties or to surrender it to third parties in sublet.
 • The tenant is not entitled to exercise a profession or business in any part of the rented property.
 • The tenant will use the rented property as a good tenant in accordance with the agreed destination.
 • The tenant will provide and keep the leased property with the necessary upholstery and furniture in accordance with the agreed destination.
 • The tenant is not permitted to place objects, loose waste, waste in bags or waste containers on outside areas of the rented property or the general use areas.
 • The lessor is not liable for damage to and / or theft of the goods stored by the space rented by the lessee.
 • The costs for gas, water and electricity are for the account of the Renter. The tenant must take care of the connection and registration with the relevant authorities.
 • Tenant is obliged to have or take out household effects and AVP insurance.
 • The tenant must take into account that the following matters will in any case be borne by the tenant if they occur:
 • Damage due to freezing of pipes
 • Clogging of sewer
 • Cleaning of property upon departure
 • The tenant is liable for the timely payment of the rent.
 • Drug use or cultivation / sharing is strictly forbidden, the rent can be terminated immediately and the tenant are liable for any costs.
 • What has been canceled in this rental agreement must be read as not applicable.

 

Reservation:

The client reserves the right to enter into an agreement with a rental candidate without stating a reason

refuse. Agreement will therefore be subject to the client's permission.

 

The assignment:

The NVM Conditions apply to this assignment.

 

Disclaimer:

This brochure has been compiled with care, but no rights can be derived from the contents. The dimensions and layout in the drawings may differ from reality.

Lijnden

Lijnden (oorspronkelijk De Lijnden) is een dorp in de gemeente Haarlemmermeer, in de Nederlandse provincie Noord-Holland met in 2008 914 inwoners. Het dorp is genoemd naar het gemaal De Lynden, een van de drie stoomgemalen die de Haarlemmermeer hebben drooggemaakt.

Bij de inpoldering is voor de ringvaart bij Lijnden door een landtong heen gegraven; de huidige Raasdorperweg loopt nog langs de rand van die landtong.

De bebouwing is gesitueerd rondom het gemaal, aan de ringdijk (Akerdijk en Lijnderdijk) en aan de Hoofdweg langs de Hoofdvaart.
Ten zuidoosten van Lijnden ligt een bedrijventerrein (Lijnden-Oost of Airport Business Park Lijnden) met aan de Luchthaven Schiphol gerelateerde bedrijven, en vervolgens Badhoevedorp. Door het bedrijventerrein loopt de Amsterdamse Baan, die Amsterdam Nieuw-West verbindt met de A9.

Ten noorden via de Lijnderdijk ligt Zwanenburg, ten westen via de Schipholweg kom je bij Boesingheliede. Tussen Lijnden en Boesingheliede ligt het autowegen-Knooppunt Raasdorp.

De twee kerken van Lijnden zijn beide buiten gebruik gesteld. De Rooms-Katholieke Sint Franciscus van Saleskerk uit 1859 aan de zuidwestkant van het dorp, de oudste Rooms-Katholieke kerk van Haarlemmermeer, is in 2002 aan het gebruik onttrokken. Voorts was er de hervormde Geloof en Liefde-kerk uit 1935. De hervormden van Lijnden zijn in 1969 samengegaan met de hervormden en later ook met de gereformeerden van Badhoevedorp, waarna in 2001 dit gebouw voor de eredienst gesloten is.

Lijnden herbergde de eerste school in de Haarlemmermeer: School 1. Deze school heeft bestaan van 1861 tot 1994.

Lijnden, een prima plek om te wonen.

Bron: Wikipedia

Locatie