Lijnderdijk 181 - Lijnden

 • 01 Lijnderdijk 181 luchtfoto 01a
 • 02 Lijnderdijk 181 gevel 01a
 • 03 Lijnderdijk 181 gevel 01b
 • 04 Lijnderdijk 181 entree toilet
 • 05 Lijnderdijk 181 wk 01a
 • 06 Lijnderdijk 181 wk 01b
 • 07 Lijnderdijk 181 wk 01c
 • 08 Lijnderdijk 181 wk 01d
 • 09 Lijnderdijk 181 wk keuken
 • 10 Lijnderdijk 181 keuken
 • 11 Lijnderdijk 181 slk 01a
 • 12 slk 01b
 • 13 Lijnderdijk 181 badk
 • 14 Lijnderdijk 181 bijkeuken
 • 15 Lijnderdijk 181 hal 01b
 • 16 Lijnderdijk 181 verdieping 01a
 • 17 Lijnderdijk 181 verdieping 01b
 • 18 Lijnderdijk 181 verdieping 01c
 • 19 Lijnderdijk 181 verdieping 01d
 • 20 Lijnderdijk 181 verdieping 01e
 • 21 Lijnderdijk 181 berging garage 01a
 • 22 Lijnderdijk 181 berging garage 01b
 • 23 Lijnderdijk 181 tuin 01a
 • 24 Lijnderdijk 181 tuin 01b
 • 25 Lijnderdijk 181 uitzicht 01a
 • 26 Lijnderdijk 181 uitzicht 01b
 • 27 Lijnderdijk 181 vooraanzicht
 • 28 Lijnderdijk 181 straatbeeld
 • 29 Lijnderdijk 181 luchtfoto 01b
 • 30 Lijnderdijk 181 luchtfoto 01c
 • 31 Lijnderdijk 181 omgeving 01a
 • 32 Lijnderdijk 181 omgeving 01b
 • 33
 • 18-lijnderdijk-178-179-omgeving-01d
 • 17-lijnderdijk-178-179-omgeving-01c
 • 16-lijnderdijk-178-179-omgeving-01b
 • 15-lijnderdijk-178-179-omgeving-01a
 • 14-lijnderdijk-178-179-luchtfoto-3
 • 13-lijnderdijk-178-179-luchtfoto-2

Te koop Koopsom € 450.000 k.k.
Gebruiksoppervlak: 141 m²Inhoud: 509 m³Externe bergruimte: 78 m²Kavel: 823 m²Kamers: 4 Bouwperiode: 1994

Te koop@ Lijnden Lijnderdijk 181 met 178-179

 

Het vrijstaande woonhuis met schuur en garage aan de Lijnderdijk 181 in Lijnden

 

Woonhuis:

Deze vrijstaande semibungalow met mogelijkheden is landelijk gelegen en heeft naast een slaapkamer en badkamer beneden, ook een woonkamer met open keuken (samen circa 41 m²) en een bijkeuken. Op de verdieping is een nog nader in te delen verdieping met thans twee kamers van circa 21 en 30 m².

 

Schuur:

De schuur achter de woning biedt ook nog kansen met 37 m² op de parterre en circa 21 m² op de verdieping.

 

Garage:

De garage daar weer achter is bijna 20 m².

 

Deze woning (bouwperiode 1994) is gelegen op een kavel van 760 m² opstalgrond en heeft een kavel water en berm van 38 m² en beschikt over circa 141 m² gebruiksoppervlak en circa 509 m³ inhoud (zo goed als mogelijk opgemeten volgens de Nen-2580 norm), dit is exclusief de schuur van circa 58 m² en exclusief de garage van circa 19,9 m². Deze maten zijn indicatief. Voor deze woning is het energielabel C afgegeven.

 

Dit landelijk gelegen object met vrij uitzicht is gesitueerd tussen de voorzieningen van Zwanenburg en Badhoevedorp. Daar zijn ook de winkels, scholen, sportfaciliteiten, openbaar vervoer en aansluitingen snelweg.

 

Voor serieus geïnteresseerden in deze woning is een offerte voor een volledige verbouwing/renovatie beschikbaar met artist impressions.

 

Onderstaand de bij ons bekende bijzonderheden van de woning door de verkoper bij aanvang verkoop verstrekt:

Verwarming en warmwater

 • De woning wordt verwarmd via een NIEUWE ATAG I36C CV-ketel
 • Het apparaat is van omstreeks 2018, januari 2018 geplaatst

Isolatie

 • De woning is grotendeels voorzien van houten kozijnen, ramen en deuren
 • De woning is grotendeels voorzien van dubbel glas
 • De woning is voorzien van kap- / muur- en vloer isolatie

 

Installaties

 • Er is een originele meterkast met 6 groepen en een aardlekschakelaar en een krachtgroep
 • Er is een aansluiting voor tv aanwezig
 • In de woning is een internetaansluiting aanwezig
 • In de woning is mechanische ventilatie aanwezig
 • Het riool in de woning functioneert voor zover bekend goed;
 • Er is geen informatie bekend over ander grondvochtigheid en/of optrekkend vocht anders dan gebruikelijk op deze locatie
 • Voor wat betreft de fundering en het casco is bekend dat er bij dit object een fundering ‘op palen” is toegepast. De funderingsinformatie die is verstrekt geeft  slechts een indicatie van de fundering.  Alleen nader onderzoek kan uitsluitsel bieden over de aard en de staat van de fundering. Dit betekent dan ook dat geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard ter zake van de juistheid van de verstrekte informatie.

 

Vloerbedekking

 • De woning is grotendeels voorzien van een tapijt vloer

 

Keuken

De keuken is onder meer voorzien van:

 • een kunststof werkblad
 • een enkele spoelbak
 • een 4 pits gasfornuis
 • een oven
 • een afzuigkap

 

Badkamer

De badkamer is onder meer voorzien van:

 • een douche
 • een wastafel
 • een toilet
 • een radiator

 

Bijzondere Bepalingen:

 • Op deze verkoop zijn de verkoopvoorwaarden vermeldt bij algemene informatie bij de woning op onze website van toepassing. Ook de daar beschreven bijzondere clausules zijn van toepassing.

 

Betreft:

Lijnderdijk 181

 1. a. Het leeg op te leveren woonhuis met schuur, garage, gelegen op een perceel grond belast met het eeuwigdurend recht van opstal. De retributie (vergoeding) van het opstalrecht (2017) bedraagt € 879,-- per jaar.

1.b. Een perceel water en berm, ter breedte van het perceel plus ook nog 4 meter de Ringvaart. Betreft: volle eigendom.

 

Gegevens over grond:

Kadastrale gegevens:

1.a. Lijnderdijk 181 bebouwing

Kadastrale aanduiding: HAARLEMMERMEER AA 286

Grootte: 7 a 60 ca

Omschrijving kadastraal object: WONEN

Betreft: eeuwig recht van opstal

1.b. Lijnderdijk 181 kavel

Kadastrale aanduiding: HAARLEMMERMEER AA 831

Grootte: 63 ca

Omschrijving kadastraal object: WATER

Betreft: volle eigendom

 

Bijzonderheden grondsituatie / eigendom Lijnderdijk 181 woonhuis:

 • Het huis is gelegen op opstalgrond, eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland;
 • Het opstalrecht is ingegaan op één februari tweeduizend dertien;
 • Het opstalrecht heeft een eeuwig durende looptijd;
 • De jaarlijkse retributie (vergoeding) is thans € 684,-- per jaar;
 • In verband met het gegeven dat het hier opstalrecht betreft, adviseren wij de koper rekening te houden bij de keuze van de notaris;
 • De Algemene opstalvoorwaarden Hoogheemraadschap van Rijnland zijn van toepassing.
 • Meer informatie bij de makelaar.
 • Indien de woning op erfpacht of op het recht van opstal is gelegen, dient koper er rekening mee te houden, dat bij verkoop over de erfpachtcanon ook overdrachtsbelasting is verschuldigd. De hoogte is afhankelijk van de nog resterende duur. Veelal komt het voor dat voor de berekening van dit gedeelte van de overdrachtsbelasting 17x de canon wordt gehanteerd. Over die uitkomst zal dan overdrachtsbelasting (thans 2%)worden berekend. Overigens wordt bij afgekochte erfpachtcanon de nog resterende looptijd in mindering gebracht.
 • De erfpachtcanon is vooralsnog fiscaal aftrekbaar.

 

Bepalingen uit de opstalovereenkomst

Artikel 1.
Het opstalrecht is ingegaan op één februari tweeduizend dertien.
Artikel 2.
Het opstalrecht heeft een eeuwig durende looptijd.
Artikel 3.
Op de opstalrechten zijn van toepassing de "Algemene juridische opstalvoorwaarden van het Hoogheemraadschap van Rijnland", zoals vastgelegd in een akte op drieëntwintig december tweeduizend elf verleden voor mr. M.A. van Gaalen, notaris ter standplaats Aalsmeer, van welke akte een afschrift is ingeschreven in het register hypotheken 4 ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers op diezelfde dag in deel 60929 nummer 92, van welke opstalvoorwaarden een kopie aan deze akte is gehecht.

De opstaller verklaarde deze algemene voorwaarden te kennen en zich te verbinden tot getrouwe naleving daarvan en het ervoor te houden alsof deze voorwaarden en bepalingen woordelijk in deze akte zijn opgenomen.

De opstaller heeft vòòr het sluiten van de overeenkomst tot uitgifte van het opstalrecht van de hiervoor bedoelde algemene voorwaarden kennisgenomen.

Artikel 4.
Bij de berekening van de jaarlijkse retributie wordt de berekening gehandhaafd zoals deze gold voor het bij dit besluit ontbonden contract.

Voor de periode één februari tweeduizend dertien tot één februari tweeduizend vijftien blijft de vergoeding casu quo “oude” retributie zeshonderd vierentachtig euro (€ 684,00) per jaar.

Vanaf één februari tweeduizend vijftien wordt de hoogte van de retributie vastgesteld en vervolgens om de vijf (5) jaar herzien aan de hand van:

 • de waarde van de grond;
 • het gemiddelde 5-jaars Interest Rate Swap (IRS), gepubliceerd in Het Financiële Dagblad, met als peildatum de eerste dag van ieder kwartaal.

De waarde van de grond wordt vastgesteld door uit te gaan van:

 • de WOZ-waarde van het perceel in het jaar voorafgaande aan het jaar van vaststelling;
 • de per de datum van vaststelling geldende door Rijnland vast te stellen (zogenaamde) grondquote minus een depreciatiefactor van veertig procent (40,00%). Die verhouding grondquote – WOZ-waarde (thans variërend van vijftien procent (15,00%) bij een WOZ-waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) tot een maximum van negenendertig procent (39,00%) bij een WOZ-waarde vanaf negenhonderd vijftigduizend euro (€ 950.000,00)) wordt om de vijf (5) jaar, voor het eerst per één juni tweeduizend twaalf door Rijnland vastgesteld.

 

Er is een toegroeitermijn van toepassing, ingaande één februari tweeduizend vijftien en eindigende één juni tweeduizend zevenentwintig.

De toegroeitermijn houdt in dat per één februari tweeduizend vijftien de retributie wordt verhoogd met veertig procent (40,00%) van het verschil tussen de “oude” retributie (zie hiervoor bij “Retributie”) en de per één februari tweeduizend vijftien geldende retributie. In de vier volgende jaren wordt de retributie telkens verhoogd steeds vijf

procent (5,00%) van hetzelfde verschil. De retributie zal worden herzien conform het besluit van Rijnland de dato twaalf april tweeduizend elf waarbij is besloten tot toepassing van de methodiek voor aanpassing van de retributie met vijf procent (5,00%) per vijf (5) jaar. Er is afgezien van verdere doorberekening van inflatie en van veranderingen in de WOZ-waarde van de betreffende percelen. Bij arrest de dato drieëntwintig oktober tweeduizend twaalf heeft het gerechtshof 's-Gravenhage voor recht verklaard dat Rijnland gerechtigd is tot uitvoering van het besluit de dato twaalf april tweeduizend elf. Tegen het arrest van het gerechtshof is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De opstalhouder conformeert zich op voorhand aan het oordeel van de Hoge Raad en is gebonden aan het voor hem op dat moment geldende retributiebeleid, ook als dit een wijziging van de wijze van herziening van de retributie inhoudt. De opstalhouder verbindt zich de alsdan geldende retributie, inclusief herziening, met terugwerkende kracht te betalen binnen dertig dagen nadat de Hoge Raad arrest heeft gewezen en Rijnland aan hem een factuur ter zake heeft doen toekomen.

De vergoeding voor het lopende jaar is reeds door de opstaller aan het hoogheemraadschap voldaan.

 

Mogelijkheid afkoop

 • Het is voor de koper thans ook mogelijk om het bloot eigendom te verkrijgen van de grond. De kosten van een eventuele afkoop zijn dan voor zijn rekening;
 • Uiteraard is dit onder voorbehoud dat er medewerking wordt verleend door het Hoogheemraadschap van Rijnland

 

Gunning:

De verkoper behoudt zich het recht voor het te verkopen niet te gunnen.

 

Aanvaarding:

In overleg.

 

Notaris:

Bij deze transactie is de voorwaarde gesteld dat de transactie zal plaatsvinden bij Notaris Albers en van Tienen, Wolbrantskerkweg 40, 1069 DA Amsterdam, Postbus 9572, 1006 GB Amsterdam, 020-667.61.00, info@avtn.nl. Voor een opgave van de kosten voor het opmaken van de koopakte, de levering, de bijkomende kosten en eventueel de kosten voor de hypotheekakte kunt contact opnemen met de heer Gert-Jan Veenhoff van dit kantoor.

Financiële informatie

Lijnderdijk 181

Opstallen

WOZ € 348.000,-

OZB € 376,32

Rioolheffing € 122,16

Perceel water  

WOZ € 3.000,-

OZB € 8,05

Lasten:

Retributie (vergoeding) opstalrecht (2017) € 879,-- per jaar

 

Verrekening baten en lasten:

De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

Verkoopvoorwaarden:

Op deze verkoop zijn de volgende verkoopvoorwaarden van toepassing:

 • Wij adviseren potentiële kopers gebruik te maken van een beëdigd of gecertificeerd makelaar;
 • Biedingen dienen te allen tijde schriftelijk gestand gedaan te worden aan de verkopend makelaar;
 • In het kader van de Wet op de Identificatieplicht, dient een kandidaat koper zich te legitimeren;
 • De verkoper en de makelaar verkoper hebben een mededelingsplicht;
 • De aspirant-koper heeft een uitgebreide onderzoeksplicht;
 • De koper (of zijn makelaar) dient zelf onderzoek te doen naar de vergunningen van eventueel aanwezige aan- of bijgebouwen, dakkapellen en/of uitbouwen. Vervolgens zal hij deze dienen te controleren.
 • De potentiële koper dient in zijn voorstel(bieding) aan te geven er al of niet een bouwtechnische keuring zal plaatsvinden;
 • De keuze van de (bouw)technische keurder dient in overleg met de verkopend makelaar plaats te vinden;
 • Indien de verkoper instemt met een bouwtechnische keuring, verklaart de potentiële koper, onafhankelijk van de uitkomst van deze keuring, de inhoud, alsmede de privacy van de verkopers en het gekeurde object niet openbaar te maken;
 • De aspirant-koper dient ter beoordeling van en aan de verkopende makelaar aan te tonen, dat zijn of haar voorstel voldoende financieel is gewaarborgd;
 • De aspirant-koper dient aan de verkopende makelaar aan te geven in zijn of haar voorstel of de financieringsbehoefte in- of exclusief een overbruggingshypotheek is;
 • De koop van een woning (door de consument) is pas gesloten (rechtsgeldig) als de koopakte door zowel de koper als de verkoper is getekend;
 • Na het moment van ontvangst van een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft de koper nog drie dagen bedenktijd. In deze drie dagen kan hij zonder opgaaf van reden alsnog de koopakte ontbinden.
 • De overeenkomst zal worden vastgelegd in een koopakte (volgens het model van de Koninklijke Notariële beroepsorganisatie, Ring Amsterdam), door een door koper aan te wijzen notaris kantoorhoudende in de regio Haarlemmermeer of Amsterdam of binnen een straal van 10 km van het ter verkoop aangeboden object. Indien om moverende redenen hiervan wordt afgeweken, zal koper aan makelaar verkoper, een reiskostenvergoeding verschuldigd zijn voor zowel de heen- als terugreis, van € 75,-- per half uur excl. BTW, ingaande een kwartier na vertrek. De keuze van de notaris, dient ter goedkeuring aan verkoper te worden voorgelegd, door middel van een overzicht van de voor rekening van verkoper komende notariskosten;
 • Voor de koper van de woning is het raadzaam om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten;
 • Onkenhout Makelaars BV behoud zich het recht voor om kandidaat-kopers en huurders te toetsen bij diverse overheidsregisters om de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid te toetsen.
 • Indien verkoper het te verkopen object binnen de voor de belasting gestelde (teruggave)periode doorverkoopt en er is sprake van het zogenaamde “voordeel overdrachtsbelasting”, dan zal dit voordeel altijd ten gunste van de verkoper Zelfs als dat niet in het onderhandelingsproces is besproken.
 • Deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld in samenwerking met en in opdracht van de verkoopopdrachtgever. Het is echter mogelijk dat deze gegevens onjuist of verouderd zijn of mogelijk ontbreken. Geïnteresseerden zullen zelf ook onderzoek dienen te doen;
 • De Algemene voorwaarden NVM 2010 zijn van toepassing;

Inschrijving getekende koopakte in de openbare registers

Zowel verkoper als koper heeft de mogelijkheid om de notaris opdracht te geven om de door beide partijen getekende koopakte in te schrijven in de daartoe bestemde openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Dit gebeurt door aanbieding van een *afschrift* uittreksel van dit koopcontract aan de bewaarder van voormelde Dienst.

Ter toelichting op de keuze om de koop wel of niet in te schrijven in de daartoe bestemde openbare registers is koper op het volgende gewezen:

Ingevolge artikel 7:3 lid 3 Burgerlijk Wetboek kunnen tegen de koper wiens koop is ingeschreven niet worden ingeroepen:

 • een na de inschrijving van die koop tot stand gekomen vervreemding of bezwaring door de verkoper, behoudens de in dat artikellid uitzonderingen;
 • vervreemdingen of bezwaringen die plaatsvinden als vervolg op de onder a bedoelde vervreemding of bezwaring door de verkoper;
 • een onderbewindstelling die na de inschrijving van de koop is tot stand gekomen of die, zo zij tevoren was tot stand gekomen, toen niet in de openbare registers was ingeschreven, dit laatste tenzij de koper haar op het tijdstip van de inschrijving van de koop kende;
 • een na de inschrijving van de koop tot stand gekomen verhuring of verpachting;
 • een na de inschrijving van de koop ingeschreven beding als bedoeld in artikel 252 van Boek 6;
 • een executoriaal of conservatoir beslag waarvan het proces-verbaal na de inschrijving van de koop is ingeschreven;
 • een faillissement of surséance van betaling van de verkopers of toepassing ten aanzien van hem van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, uitgesproken na de dag waarop de koop is ingeschreven.

Het recht als bedoeld in lid 1 van dit artikel komt niet aan koper toe indien blijkt dat hij daarvan binnen zes maanden vóór ondertekening van dit koopcontract reeds eerder gebruik heeft gemaakt ter zake van een koopovereenkomst met betrekking tot het verkochte tussen dezelfde partijen.

De kosten van inschrijving van de koop, zoals de onderzoeks- en inschrijvingskosten van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, en de over die kosten verschuldigde omzetbelasting, zijn voor rekening van degene die de inschrijving wenst.

Verkoper heeft aangegeven geen aanleiding te hebben om de koopakte in te schrijven. Indien de koper de koopakte wenst in te schrijven, dan kan hij dit vooraf of tijdens de koopakte bespreking aangeven. De kosten hiervan (gemiddeld tussen de € 200,- en € 300,-) zijn in dat geval voor zijn rekening.

 Energielabel

Energielabel
Verkoper zal voor de overdracht aan koper een Energielabel overhandigen.Bouwkwaliteit

Bouwkwaliteit

Bij de verkoop van dit object is onderstaande bepaling van toepassing. Zodra een gegadigde, koper wordt, verklaart hij met het aangaan van de overeenkomst bekend te zijn met deze bepaling. Indien door verkoper gewenst kan onderstaande bepaling worden opgenomen in de op te maken koopakte.

Bouwkwaliteit
De koper verklaart ermee bekend te zijn dat de betreffende woning geen recente woning is en dat de eisen die aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld (aanzienlijk) lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. In afwijking van de op te maken koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet- beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper.

Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de funderingen, verbouwingen, leidingen voor de elektriciteit, water en gas, de riolering, de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en de afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam etc.). Bouwkundige kwaliteits-gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op hetgeen in de op te maken koopakte omschreven.

Op basis van deze ouderdomsclausule komen partijen overeen dat na de levering te ontdekken (verborgen) gebreken voor rekening en risico van koper zijn.Milieuclausule

Milieuclausule

Bij de verkoop van dit object is onderstaande bepaling van toepassing. Zodra een gegadigde, koper wordt, verklaart hij met het aangaan van de overeenkomst bekend te zijn met deze bepaling. Indien door verkoper gewenst kan onderstaande bepaling worden opgenomen in de op te maken koopakte.

Milieuclausule
Indien verkoper geen milieu informatie heeft opgevraagd, is het hem niet bekend dat in het verkochte en ten aanzien van de grond, de bodem, en/of het grondwater, behorende bij of onderdeel uitmakende van het verkochte verontreiniging aanwezig is en/of er een (ondergrondse) tank in of om het verkochte aanwezig is of is geweest. Verkoper verklaart tevens dat hem betreffende eventuele verontreiniging van het grondwater van het verkochte niets bekend is. Overigens geven de bovenstaande verklaringen geen volledige zekerheid.

Verkoper verklaart dat het hem niet bekend is, dat ten aanzien van de grond, de bodem, en/of het grondwater, behorende bij of onderdeel uitmakende van het verkochte een onderzoek naar verontreinigingen en mogelijke gebruiksbeperkingen heeft plaatsgevonden.

Verkoper verklaart dat het hem niet bekend is, gezien de historische gebruikssituatie van het verkochte, de daarvan deel uitmakende bodem, grondwater daaronder begrepen, dat de locatie als verdacht is aan te merken.

Voor wat betreft de tuin en/of omliggende en bijbehorende grond verklaart verkoper nog, dat voor zover aan hem bekend er geen beperkingen zijn voor het gebruik als tuin. Indien koper voornemens is, de tuin deels of geheel als moestuin te gaan bestemmen, kan verkoper geen garantie geven dat de tuin hiervoor geschikt is.

Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid en/of de verwijdering/sanering* van (een) ondergrondse tank(s) bestemd voor de opslag van (milieuonvriendelijke) (vloei)stoffen kan voortvloeien. Bovendien wordt iedere aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, als gevolg van de (mogelijke) aanwezigheid en/of de verwijdering/sanering* van (een) ondergrondse tank(s) bestemd voor de opslag van (milieuonvriendelijke) (vloei)stoffen, uitgesloten.

Indien koper meer informatie wenst over de bodemsituatie en/of eventuele (ondergrondse) tanks, zal hij voor eigen risico en rekening in overleg met de verkoper en/of zijn makelaar een onderzoek moeten laten uitvoeren.

Indien verkoper wel milieu informatie heeft opgevraagd, dan zal deze door de verkoper ter beschikking worden gesteld aan koper. Eventueel aanwezige door gemeenten, provincies of andere overheden afgegeven verklaringen geven geen volledige zekerheid.

Op basis van deze milieuclausule komen partijen overeen dat na de levering te ontdekken ondergrondse tank(s) en/of grond-, bodem- en/of grondwaterverontreiniging voor rekening en risico van koper zijn.Toelichtingsclausule Meetinstructie

Bij de verkoop van dit object is onderstaande bepaling van toepassing. Zodra een gegadigde, koper wordt, verklaart hij met het aangaan van de overeenkomst bekend te zijn met deze bepaling. Indien door verkoper gewenst kan onderstaande bepaling worden opgenomen in de op te maken koopakte.

De makelaar heeft (via en namens zijn verkoper) de NEN-2580 meting uitbesteed aan een externe, professionele en gespecialiseerde partij en hiermee beoogd de koper zo goed als mogelijk te informeren over de juiste maten van het object. Desalniettemin zijn de (eventuele maten in de) plattegronden slechts een indicatie van de werkelijkheid en kunnen afwijken van de feitelijke situatie.

Toelichtingsclausule Meetinstructie
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Op basis van deze Toelichtingsclausule komen partijen overeen dat na de levering te ontdekken afwijkingen in de maten voor rekening en risico van koper zijn.

Indien koper wenst, kan hij in zijn bieding een ontbindende voorwaarde voor een "eigen" NEN-2580 meting opnemen.Asbestclausule

Bij de verkoop van dit object is onderstaande bepaling van toepassing. Zodra een gegadigde, koper wordt, verklaart hij met het aangaan van de overeenkomst bekend te zijn met deze bepaling. Indien door verkoper gewenst kan onderstaande bepaling worden opgenomen in de op te maken koopakte.

Asbestclausule
Het is verkoper niet bekend dat in/of om het object asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn of verwerkt zijn. Overigens geeft dit geen volledige zekerheid.

In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/ materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien.

In afwijking van dit artikel in de nog op te maken koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper. Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden.

Indien koper meer informatie wenst over aanwezige asbest, zal hij voor eigen risico en rekening in overleg met de verkoper en/of zijn makelaar een onderzoek moeten laten uitvoeren.

Op basis van deze asbestclausule komen partijen overeen dat de kosten van verwijdering, sanering en/of bijbehorende maatregelen van na de levering te ontdekken asbest of asbesthoudend materiaal voor rekening en risico van koper zijnNiet-zelfbewoningsclausule

Bij de verkoop van dit object is onderstaande bepaling van toepassing. Zodra een gegadigde, koper wordt, verklaart hij met het aangaan van de overeenkomst bekend te zijn met deze bepaling. Indien door verkoper gewenst kan onderstaande bepaling worden opgenomen in de op te maken koopakte.

Niet-zelfbewoningsclausule
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat verkoper de onroerende zaak (recentelijk) niet zelf heeft bewoond en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn partijen, in afwijking van het betreffende artikel in de op te maken koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden.Clausule Niet Gesprongen Explosief

Bij de verkoop van dit object is onderstaande bepaling van toepassing. Zodra een gegadigde, koper wordt, verklaart hij met het aangaan van de overeenkomst bekend te zijn met deze bepaling. Indien door verkoper gewenst kan onderstaande bepaling worden opgenomen in de op te maken koopakte.

Clausule Niet Gesprongen Explosief
Het is mogelijk dat het object is gelegen in een gebied dat verdacht is voor het voorkomen van NGE (Niet Gesprongen Explosieven). Dit is een groot gebied dat zich onder meer rondom Schiphol uitstrekt. De kans is groot dat het voor dit te verkopen object niet van toepassing is, maar indien verkoper wenst en/of indien dit wel van toepassing is zal de volgende clausule in de koopovereenkomst kunnen worden opgenomen:
Verkoper verklaart dat het hem niet bekend is of in de bodem van het Verkochte een Niet Gesprongen Explosief (NGE) aanwezig is, maar hij meldt ten deze nadrukkelijk aan Koper dat het Verkochte wel is gelegen in een gebied dat verdacht is voor het voorkomen van NGE en verwijst hiervoor naar de aan dit contract gehechte overzichtstekening "Afbakening verdacht gebied bombardementen oktober - december 1943".
De bovengrond (-40cm maaiveld) is onverdacht op het voorkomen van explosieven.
Zolang er geen diepere bodem werkzaamheden (graven, heien enz.) plaatsvinden is het risico op het aantreffen en laten detoneren van een explosief nihil.
Als er geen wijzigingen plaatsvinden in de ondergrond van bestaande en/of nieuw te plaatsen opstallen is de kans op het aantreffen en laten detoneren van een explosief nihil.Lijnden

Lijnden (oorspronkelijk De Lijnden) is een dorp in de gemeente Haarlemmermeer, in de Nederlandse provincie Noord-Holland met in 2008 914 inwoners. Het dorp is genoemd naar het gemaal De Lynden, een van de drie stoomgemalen die de Haarlemmermeer hebben drooggemaakt.

Bij de inpoldering is voor de ringvaart bij Lijnden door een landtong heen gegraven; de huidige Raasdorperweg loopt nog langs de rand van die landtong.

De bebouwing is gesitueerd rondom het gemaal, aan de ringdijk (Akerdijk en Lijnderdijk) en aan de Hoofdweg langs de Hoofdvaart.
Ten zuidoosten van Lijnden ligt een bedrijventerrein (Lijnden-Oost of Airport Business Park Lijnden) met aan de Luchthaven Schiphol gerelateerde bedrijven, en vervolgens Badhoevedorp. Door het bedrijventerrein loopt de Amsterdamse Baan, die Amsterdam Nieuw-West verbindt met de A9.

Ten noorden via de Lijnderdijk ligt Zwanenburg, ten westen via de Schipholweg kom je bij Boesingheliede. Tussen Lijnden en Boesingheliede ligt het autowegen-Knooppunt Raasdorp.

De twee kerken van Lijnden zijn beide buiten gebruik gesteld. De Rooms-Katholieke Sint Franciscus van Saleskerk uit 1859 aan de zuidwestkant van het dorp, de oudste Rooms-Katholieke kerk van Haarlemmermeer, is in 2002 aan het gebruik onttrokken. Voorts was er de hervormde Geloof en Liefde-kerk uit 1935. De hervormden van Lijnden zijn in 1969 samengegaan met de hervormden en later ook met de gereformeerden van Badhoevedorp, waarna in 2001 dit gebouw voor de eredienst gesloten is.

Lijnden herbergde de eerste school in de Haarlemmermeer: School 1. Deze school heeft bestaan van 1861 tot 1994.

Lijnden, een prima plek om te wonen.

Bron: Wikipedia

Locatie